Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1000/00 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. Verklaring van Stockholm.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1000/00 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. Verklaring van Stockholm.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1000/00

van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie

(31 maart 2000)

Betreft: Verklaring van Stockholm

Wat is de Commissie voornemens te doen om te zorgen voor de tenuitvoerlegging van de Verklaring van Stockholm over de lessen van de holocaust?

Gecombineerd Antwoord van mevrouw Reding namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-0925/00 en E-1000/00

(4 mei 2000)

De Commissie hecht het allergrootste belang aan de bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme en, in het algemeen, aan de bevordering van attitudes en waarden van respect, acceptatie en tolerantie in met name multiculturele sociale contexten.

Wat de communautaire actie op het vlak van het schoolonderwijs betreft, omvat het hoofdstuk Comenius van het programma Socrates transnationale samenwerkingsacties voor intercultureel onderwijs waaraan wordt deelgenomen door onderwijsinstellingen en andere actoren die binnen de onderwijswereld actief zijn. Tijdens de vijf jaar van Socrates I is op dit vlak aan ongeveer 100 transnationale projecten per jaar steun verleend.

In het kader van Socrates II is de interculturele dimensie, waaronder het onderwijs in attitudes en waarden die ten grondslag liggen aan een pluralistische samenleving, versterkt; ze is één van de gemeenschappelijke transversale dimensies bij schoolinitiatieven, projecten voor de opleiding van onderwijzend personeel alsook de Comenius-netwerken.

Anderzijds zij erop gewezen dat de opzet en de inhoud van de onderwijsstelsels in de Gemeenschap tot de uitsluitende bevoegdheden van de lidstaten behoren.