Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1003/00 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. Implicaties voor EU-ondernemingen van het geschil met de VS over de bananeninvoerregeling.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1003/00 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. Implicaties voor EU-ondernemingen van het geschil met de VS over de bananeninvoerregeling.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1003/00

van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie

(31 maart 2000)

Betreft: Implicaties voor EU-ondernemingen van het geschil met de VS over de bananeninvoerregeling

Wanneer zal de Commissie met haar wederpartij uit de Verenigde Staten bijeenkomen om het voortdurende en nadelige geschil tussen de EU en de VS over de bananeninvoerregeling ten langen leste te beslechten en wanneer denkt zij dat deze besprekingen tot tevredenheid van alle partijen kunnen worden afgesloten?

Gecombineerd Antwoord van de heer Lamy namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-1001/00, E-1002/00 en E-1003/00

(16 mei 2000)

Het spijt de Commissie dat zij het geachte parlementslid moet mededelen dat zij geen enkele mogelijkheid ziet om compensatie te verlenen aan de ondernemingen in de Gemeenschap die door de verhoging van de Amerikaanse tarieven zijn getroffen.

De Commissie beseft de ernstige gevolgen die deze maatregelen voor de getroffenen kunnen hebben en is vastbesloten deze zaak zo goed en spoedig mogelijk op te lossen.

De Commissie heeft de Raad en het Parlement op 10 november 1999 een voorstel voorgelegd om haar verordeningen inzake de invoer van bananen(1) te wijzigen teneinde geheel in overeenstemming te zijn met de regels van de Wereldhandelsorganisatie.

Daarnaast heeft de Commissie bezien of er voor het geschil tussen de partijen een oplossing te vinden was. In het bijzonder zij vermeld dat vertegenwoordigers van de Commissie eind maart 2000 hun Amerikaanse collegas' te Washington hebben ontmoet. Deze bijeenkomst leidde evenwel niet tot conclusies en toonde aan hoe moeilijk het is om een wederzijds aanvaardbare regeling overeen te komen.

De Commissie bevestigt dat er alles in het werk wordt gesteld om dit geschil op de kortst mogelijke termijn te beëindigen. De Commissie hoopt dat het Parlement deze inspanningen zal ondersteunen door zijn advies aangaande het voorstel van de Commissie van 10 november 1999 spoedig in stemming te brengen.

(1) COM(1999) 582 def.