Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1534/00 van Marie-Thérèse Hermange (PPE-DE) aan de Commissie. Bescherming van het gezin en van het kind.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1534/00 van Marie-Thérèse Hermange (PPE-DE) aan de Commissie. Bescherming van het gezin en van het kind.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1534/00

van Marie-Thérèse Hermange (PPE-DE) aan de Commissie

(12 mei 2000)

Betreft: Bescherming van het gezin en van het kind

In zijn resolutie A4-0004/1999(1) over de bescherming van het gezin en van het kind van 28 januari 1999 heeft het Europees Parlement het idee ondersteund, binnen de Commissie een duidelijk identificeerbare eenheid op te richten, die geheel gewijd is aan kwesties op het gebied van gezinspolitiek en kinderbescherming, en om de onmiddellijke heroprichting van de interdepartementale groep binnen de Europese Commissie die zich bezighoudt met jeugdzaken, verzocht.

Kan de Commissie mededelen, welke maatregelen zij genomen heeft of van zins is te nemen, om dit verzoek in de praktijk om te zetten?

(1) PB C 128 van 7.5.1999, blz. 79.

Gecombineerd Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-1530/00, E-1531/00, E-1532/00, E-1533/00, E-1534/00, E-1535/00, E-1536/00, en E-1537/00

(27 juni 2000)

De Commissie is doende de ter beantwoording van de vraag nodige gegevens te verzamelen. Zij zal de resultaten van haar onderzoek zo spoedig mogelijk mededelen.