Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1667/00 van Rosemarie Müller (PSE) aan de Commissie. Transparantie van jongerenuitwisselingsprogramma's.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1667/00 van Rosemarie Müller (PSE) aan de Commissie. Transparantie van jongerenuitwisselingsprogramma's.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1667/00

van Rosemarie Müller (PSE) aan de Commissie

(29 mei 2000)

Betreft: Transparantie van jongerenuitwisselingsprogramma's

Transparantie kan op twee niveaus worden bevorderd. Enerzijds door het openbaar maken van procedures en het beschrijven ervan. Anderzijds kan transparantie echter ook tot uiting komen in het streven procedures zodanig vorm te geven dat zij eenvoudig te begrijpen zijn.

Ziet de Commissie, gelet op het bovenstaande, mogelijkheden om haar diverse uitwisselingsprogramma's voor scholieren en jongeren overzichtelijker te maken, door de verschillende procedures en de aanvraagmethodes eenvoudiger, stringenter en daardoor ook transparanter vorm te geven?

Ziet de Commissie voorts mogelijkheden om de deels uitzonderlijk lange aanvraagtermijnen te bekorten?

Antwoord van mevrouw Reding namens de Commissie

(13 juli 2000)

De Commissie deelt de mening dat transparantie niet alleen door de toepassing van open procedures zoals thans het geval is maar ook door de vereenvoudiging van deze procedures bereikt moet worden.

In het bijzonder bij de uitvoering van het Jeugd-programma speelt een verbeterde transparantie en daardoor een gemakkelijkere toegang tot het programma een belangrijke rol. Er zij vooral op gewezen dat Jeugd de activiteiten van twee communautaire actieprogramma's (Jeugd voor Europa III, Europees Vrijwilligerswerk voor jongeren) in één programma integreert. Hierbij zijn de volgende doelen bereikt: vermindering van de programmadoelen van tien tot drie; de decentralisatie van het beheer van het programma door nationale agentschappen is voortgezet (ca. 80 % van de begroting van het programma). Dit maakt de directe advisering van aanvragers in de nationale taal mogelijk en vergemakkelijkt de toegang tot het programma aanzienlijk.

De uitvoeringsmodaliteiten zijn ook zoveel mogelijk vereenvoudigd: financiering door vaste bedragen voor een groot aantal projecten; nieuwe, vereenvoudigde en verkorte formulieren; handleiding voor gebruikers beschikbaar op internet

http://europa.eu.int/comm/education/youth.html).

In het nieuwe Jeugd-programma zijn de aanvraagtermijnen voor alle acties uniform gemaakt. In het kader van actie I (uitwisseling van jongeren) zijn er bijvoorbeeld vijf aanvraagtermijnen voor projecten die door de nationale agentschappen beheerd worden. Projecten kunnen telkens drie maanden later beginnen. Deze termijnen vloeien voort uit de zorg om een behoorlijk beheer van het programma, dat dure selectievergaderingen voor de selectie van de projecten vereist. Bovendien wordt een groot aantal projecten op het niveau van de nationale agentschappen geselecteerd. Door al deze maatregelen moet worden gegarandeerd dat alle aanvragers vóór het begin van het project een subsidieovereenkomst ontvangen.