Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1761/00 van Daniela Raschhofer (NI) aan de Commissie. Reizen naar Griekenland voor deelname aan de verkiezingen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1761/00 van Daniela Raschhofer (NI) aan de Commissie. Reizen naar Griekenland voor deelname aan de verkiezingen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1761/00

van Daniela Raschhofer (NI) aan de Commissie

(31 mei 2000)

Betreft: Reizen naar Griekenland voor deelname aan de verkiezingen

Op zondag 9 april 2000 hebben in Griekenland verkiezingen plaatsgevonden. Daar het voor in het buitenland levende Grieken niet mogelijk is per brief te stemmen, heeft Olympic Airways een actie georganiseerd waarbij vliegtickets tegen sterk verlaagde prijzen verkocht werden opdat zoveel mogelijk Grieken aan de verkiezingen konden deelnemen.

1. Zijn de Commissie deze feiten bekend?

2. Kan de Commissie meedelen of dit aanbod alleen maar voor Griekse staatsburgers gold of dat elke Unie-burger in het genot van deze goedkope tickets kon komen?

3. Kan de Commissie meedelen wie eventueel het verschil met de normale prijs van de vlucht betaald heeft en hoe groot dit verschil was?

4. Voor welke vluchten gold deze actie?

5. Ziet de Commissie in deze actie een mededingingsvervalsing?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(18 juli 2000)

Krachtens Verordening (EEG) nr. 2409/92 van de Raad van 23 juli 1992 inzake tarieven voor luchtdiensten(1) mogen de luchtvaartmaatschappijen hun tarieven vrij vaststellen. Op basis van de beschikbare informatie begrijpt de Commissie dat het om een charterregeling tussen de luchtvaartmaatschappij en de politieke partijen ging wegens het feit dat in het buitenland levende Griekse burgers naar Griekenland moeten terugkeren om te stemmen.

Om te beoordelen of deze praktijk in strijd met de bepalingen van het Gemeenschapsrecht is, onderzoekt de Commissie momenteel de omstandigheden waarin deze charterregeling tot stand is gekomen. Zij heeft derhalve zowel naar de Griekse regering als naar Olympic Airways geschreven om na te gaan of de regeling gepast was, rekening houdend met het feit dat nog andere luchtvaartmaatschappijen naar dezelfde bestemmingen in Griekenland vliegen.

(1) PB L 240 van 24.8.1992.