Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1783/00 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Verplicht gebruik van schrijfmachines.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1783/00 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Verplicht gebruik van schrijfmachines.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1783/00

van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie

(8 juni 2000)

Betreft: Verplicht gebruik van schrijfmachines

Is het de Commissie bekend dat haar diensten erop staan dat aanvragen voor de onderzoeksprijs en CRAFT met de schrijfmachine worden ingevuld?

Gaat het hier om een weloverwogen beleid?

Als aan kleine bedrijven thans de eis wordt gesteld dat zij schrijfmachines gebruiken, kan de Commissie dan mededelen hoeveel schrijfmachines zij zelf in gebruik heeft?

Is de Commissie bereid om ruimte beschikbaar te stellen, eventueel in haar bureaus in de nationale hoofdsteden, waar mensen uit het bedrijfsleven schrijfmachines aantreffen waarmee zij de aanvraagformulieren van de Commissie kunnen invullen als zij de onfortuinlijke beslissing mochten hebben genomen hun oude schrijfmachines weg te doen?

Is de Commissie van oordeel dat schrijfmachines mogelijk een comeback gaan maken ten koste van tekstverwerkingsapparatuur? Zo ja, waarom?

Antwoord van de heer Busquin namens de Commissie

(17 juli 2000)

In het informatiepakket met betrekking tot onderzoeksprijzen en CRAFT wordt gezegd dat de aanvraagformulieren met een schrijfmachine of een computer moeten worden ingevuld. Aangezien de aanvraagformulieren interactief zijn in die zin dat zij beschikbaar zijn op de website van Cordis, kunnen zij gedownload worden en op de computer worden ingevuld. Deze optie, die geen gebruik van een schrijfmachine vereist, wordt door de meeste aanvragers gebruikt.