Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1795/00 van José Ribeiro e Castro (UEN) aan de Commissie. Voorstellen van de Duitse minister Joschka Fischer.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1795/00 van José Ribeiro e Castro (UEN) aan de Commissie. Voorstellen van de Duitse minister Joschka Fischer.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1795/00

van José Ribeiro e Castro (UEN) aan de Commissie

(9 juni 2000)

Betreft: Voorstellen van de Duitse minister Joschka Fischer

In met name de Franse media zijn verklaringen van Commissaris Michel Barnier gepubliceerd waarin deze zich openlijk uiterst positief en waarderend uitlaat over de voorstellen met betrekking tot de toekomst van de Europese Unie die de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Joschka Fischer op 12 mei jl. te Berlijn lanceerde.

De voorstellen van minister Fischer wijken op vrijwel alle hoofdpunten af van de eerdere standpunten die de Commissie en in het bijzonder Commissaris Barnier, die speciale taken en bevoegdheden heeft ten aanzien van de voorbereiding van de IGC, tijdens het debat met het oog op de aanstaande IGC hebben ingenomen. Zij wijken vooral ook zeer sterk af van het officiële advies van de Commissie en van de voorstellen tot wijziging van de Verdragen die Commissievoorzitter Romano Prodi en Commissaris Barnier zelf overeenkomstig artikel 48 van het EU-Verdrag op 26 januari jl. te Brussel ten overstaan van het Europees Parlement presenteerden tijdens een ceremonie waarmee het speciale karakter ervan werd benadrukt.

Wat is het werkelijke standpunt van de Commissie en van Commissaris Barnier over de kernpunten van de recente voorstellen van de Duitse minister Joschka Fischer met betrekking tot de toekomst van de Europese Unie en haar organen? Blijft de Commissie bij haar eigen voorstellen of is zij van gedachten veranderd? En als de berichten in de media dat de Commissie de voorstellen van de heer Fischer steunt waar zijn, betekent dat dan dat zij het advies en de ontwerpen die zij overeenkomstig de Verdragsprocedures op 26 januari jl. heeft ingediend, volledig zal herzien?

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(6 juli 2000)

Minister Fischer heeft uitdrukkelijk verklaard dat hij in zijn toespraak niet doelde op uitdagingen die in de loop van de volgende maanden moeten worden aangegaan, maar op de vooruitzichten inzake Europese integratie die voor de periode na de huidige intergouvernementele conferentie. De Commissie ziet geen reden om het advies dat zij op 26 januari 2000 op basis van artikel 48 van het Verdrag betreffende de Europese Unie uitbracht over de bijeenkomst van een intergouvernementele conferentie om de Verdragen te wijzigen, te herzien.