Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1903/00 van Marietta Giannakou-Koutsikou (PPE-DE) aan de Commissie. De zaak-Adnan Oktar.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1903/00 van Marietta Giannakou-Koutsikou (PPE-DE) aan de Commissie. De zaak-Adnan Oktar.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1903/00

van Marietta Giannakou-Koutsikou (PPE-DE) aan de Commissie

(16 juni 2000)

Betreft: De zaak-Adnan Oktar

De Science Research Foundation (SRF) is een niet-gouvernementele organisatie, opgericht op basis van de wetten 743 en 903 en sinds 1990 in Istanboel actief. Adnan Oktar is de erevoorzitter van de SRF. Samen met 90 andere personen werd hij op 12 november 1999 gearresteerd en zit hij nog altijd in de gevangenis, waar hij het einde van zijn proces afwacht. Rond drie uur 's ochtends deed de politie in 48 verschillende huizen een inval. Daarbij werden deze personen, met inbegrip van Adnan Oktar, allen aangehouden. Volgens onze informatie hadden bij deze politie-operatie verscheidene schendingen van de mensenrechten plaats en werd tijdens de arrestaties en ook daarna geweld gebruikt. De politie beweert dat de NGO een misdaadorganisatie is. Adnan Oktar werd eerder al twee keer aangeklaagd, maar twee keer vrijgesproken. De rechtszaak van Adnan Oktar is aan de gang. Tijdens de eerste hoorzitting op 7 april 2000 heeft de openbare aanklager om de vrijlating van de vastgehouden SRF-leden verzocht, omdat geen spoor van een bewijs was gevonden. De tweede hoorzitting heeft plaats op 2 juni 2000.

Is de Commissie, gelet op het feit dat Turkije een kandidaat-lidstaat is, op de hoogte van deze zaak en, als ze van mening is dat het hier om een schending van de mensenrechten gaat, welke maatregelen denkt zij te nemen om te voorkomen dat dergelijke voorvallen opnieuw plaatsvinden?

Antwoord van de heer Verheugen namens de Commissie

(7 juli 2000)

Het geachte parlementslid wordt verwezen naar het antwoord dat de Commissie heeft gegeven op schriftelijke vraag E-1020/00 van de heer Manisco(1).

(1) PB C 26 E van 26.1.2001, blz. 144.