Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1935/00 van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie. Begrotingspost A-3023.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1935/00 van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie. Begrotingspost A-3023.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1935/00

van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie

(16 juni 2000)

Betreft: Begrotingspost A-3023

Het Jeugdforum van de Europese Unie ontvangt in totaal 2 miljoen uit begrotingspost A-3023. Kan de Commissie meedelen welke de doelstellingen en de leden van deze organisatie zijn en hoe jeugdorganisaties worden geselecteerd om communautaire subsidies te kunnen ontvangen?

Antwoord van mevrouw Reding namens de Commissie

(19 september 2000)

Zoals in de statuten van het Jeugdforum van de Europese Unie wordt vermeld, is de doelstelling van het forum het beschermen en bevorderen van de rechten en de belangen van jongeren en hun organisaties. Het forum wordt door de Gemeenschap geraadpleegd in verband met onderwerpen die jongeren en jongerenorganisaties bezighouden.

Het Jeugdforum ontplooit activiteiten om de integratie van het jeugdbeleid in het algemene beleid van de Gemeenschap te vergemakkelijken; om het beleid van de Gemeenschap in verband met onderwerpen die jongeren bezighouden te beïnvloeden; om de participatie van jongeren en jongerenorganisaties aan de totstandkoming van het beleid van de Gemeenschap op allerlei gebied te vergroten; om het wederzijds begrip te bevorderen en te strijden voor gelijke rechten voor alle burgers in de Gemeenschap; om de democratie en een daadwerkelijke participatie in de Gemeenschap te bevorderen. Met het oog op de verwezenlijking van deze doelstelling moet het forum met de Gemeenschap tot een arbeidsrelatie komen als basis voor raadpleging, coördinatie en informatie.

De bijzondere rol van het Jeugdforum van de Europese Unie als bevoorrechte gesprekspartner van de instellingen krijgt concreet gestalte in een groot aantal initiatieven en activiteiten van de Commissie waarbij naar participatie door het forum wordt gestreefd (multiplicator van informatie met het oog op de participatie van jongeren aan het programma Jeugd, raadpleging van jongeren, bijdrage aan het formuleren van politieke voorstellen).

De status van lid wordt toegekend aan nationale jeugdcomités en internationale niet-gouvernementele jeugdorganisaties die voldoen aan bepaalde criteria in verband met hun aard, doelstellingen, wijze van functioneren en omvang.

Wat het voor communautaire financiering in aanmerking komen van de jeugdorganisaties betreft, zijn er los van de voorwaarden die in de toelichting op de begroting worden vermeld verschillen tussen de begrotingsposten. Voor de post A-3029, Steun aan internationale niet-gouvernementele jeugdorganisaties, wordt de geachte afgevaardigde verwezen naar het antwoord op zijn schriftelijke vraag E-1934/00(1).

(1) Zie blz. 116.