Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1936/00 van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie. Begrotingspost A-3024.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1936/00 van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie. Begrotingspost A-3024.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1936/00

van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie

(16 juni 2000)

Betreft: Begrotingspost A-3024

Kan de Commissie meedelen welke organisaties steun ontvangen uit begrotingspost A-3024, Verenigingen en bonden van Europees belang?

Bij welke projecten zijn deze organisaties momenteel betrokken?

Antwoord van mevrouw Reding namens de Commissie

(13 september 2000)

Begrotingspost A-3024 voorziet in subsidies ter ondersteuning van voorlichtings- en communicatie-activiteiten in verband met de bezinning op Europees niveau over de waarden en de grondslagen van het Europese eenwordingsproces door verenigingen en bonden van Europees belang. Hij kan niet worden gebruikt voor de huishoudelijke kosten van de begunstigde organisaties.

Sinds het van kracht worden van het vademecum over subsidiebeheer van de Commissie in 1999 worden de projecten die in het kader van begrotingspost A-3024 subsidie ontvangen, geselecteerd door middel van een jaarlijkse oproep tot het indienen van projecten, die in het Publicatieblad en op de Europa-site wordt bekendgemaakt(1).

Het soort maatregelen waaraan subsidie wordt toegekend, omvat discussiebijeenkomsten, seminars, radio- en televisie-uitzendingen, films en video's, de oprichting van netwerken, publicaties en informaticaproducten.

De projecten voor het jaar 2000 zijn geselecteerd in mei 2000, maar de financiële en administratieve procedures zijn nog niet afgerond. Zodra de contracten naar de begunstigde organisaties zijn opgestuurd, zal de definitieve lijst bekend worden gemaakt.

(1) PB C 42 van 15.2.2000.