Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2090/00 van Carlos Bautista Ojeda (Verts/ALE) aan de Commissie. Euromed.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2090/00 van Carlos Bautista Ojeda (Verts/ALE) aan de Commissie. Euromed.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2090/00

van Carlos Bautista Ojeda (Verts/ALE) aan de Commissie

(28 juni 2000)

Betreft: Euromed

Is de Commissie op de hoogte van het project voor de aanleg van de hogesnelheidslijn Euromed tot de stad Almería?

Zal de EU dit project geheel of gedeeltelijk financieren?

Zo ja, ten laste van welke communautaire fondsen en voor welk bedrag?

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(28 juli 2000)

De verlenging van de zogenoemde Euromed-spoorlijn tot de stad Almería door de regio Murcia wordt genoemd in het Spaanse regionale ontwikkelingsplan voor de regio's van doelstelling 1 en is één van de belangrijkste projecten in de regio Andalusië voor de periode 2000-2006. Het project is ook opgenomen in het Spaanse infrastructuurplan voor de periode 2000-2007. Omdat de onderhandelingen over het communautaire bestek voor bijstandsverlening uit de Structuurfondsen in Spanje in het kader van doelstelling 1 nog aan de gang zijn, kan nog niet worden gezegd of het project in deze context zal worden ondersteund.

Wel wordt erop gewezen dat deze spoorlijn niet behoort tot het trans-Europese netwerk (TEN) van spoorwegen en dus niet in aanmerking komt voor financiering uit het Cohesiefonds of uit het begrotingsonderdeel betreffende TEN-vervoer.