Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2227/00 van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie. Kan het gebruik van de grote lichten het aantal auto-ongevallen terugdringen?.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2227/00 van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie. Kan het gebruik van de grote lichten het aantal auto-ongevallen terugdringen?.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2227/00

van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie

(3 juli 2000)

Betreft: Kan het gebruik van de grote lichten het aantal auto-ongevallen terugdringen?

Uit recent onderzoek aan enkele Amerikaanse universiteiten waarvan de resultaten door een Parijs' studiecentrum zijn overgenomen is gebleken dat het algemeen gebruik van de grote lichten dus ook overdag het aantal auto-ongevallen met 16 % kan terugdringen.

Is de Commissie hiervan op de hoogte? Heeft zij hier onderzoek naar gedaan of is zij dat van plan?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(11 september 2000)

De Commissie volgt de beschikbare onderzoekgegevens over de doeltreffendheid van het voeren van licht overdag bij wijze van maatregel ter vermindering van ongelukken op de voet. De resultaten van het omvangrijke onderzoek op dit gebied zijn nog niet definitief maar duiden er wel op dat het voeren van licht overdag voor alle weggebruikers een doeltreffende veiligheidsmaatregel zou zijn en dat het effect des te sterker is naarmate er minder daglicht is. Ramingen over de daling van het aantal ongelukken lopen sterk uiteen en vormen nog altijd het onderwerp van theoretische debatten. De door het geachte parlementslid vermelde studie gaat ook in die richting.

De Commissie is tot de conclusie gekomen dat het voeren van licht overdag weliswaar een kosteneffectieve maatregel zou zijn ter verbetering van de verkeersveiligheid maar toch minder voordelen zou bieden dan bijvoorbeeld door beperking van de snelheid, vermindering van het rijden onder invloed van alcohol, of het vaker aandoen van de veiligheidsgordel bereikt kunnen worden. Het standpunt van de Commissie over de betekenis van deze maatregelen is meer gedetailleerd uiteengezet in haar laatst verschenen mededeling over de verkeersveiligheid(1).

Er zij tevens op gewezen dat het voeren van licht overdag kosten meebrengt in de vorm van extra benzinegebruik. De Commissie schat dat het extra benzinegebruik en bijgevolg ook de emissies van kooldioxide (CO2) ten hoogste 1,5 % à 2 % zou bedragen hoewel dit in zekere mate afhankelijk is van de technische specificaties van het te voeren licht.

(1) COM(2000) 125.