Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2389/00 van Pedro Marset Campos (GUE/NGL) aan de Commissie. Aanvang werkzaamheden aan een zuiveringsinstallatie in Ulea (Murcia-Spanje).

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2389/00 van Pedro Marset Campos (GUE/NGL) aan de Commissie. Aanvang werkzaamheden aan een zuiveringsinstallatie in Ulea (Murcia-Spanje).

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2389/00

van Pedro Marset Campos (GUE/NGL) aan de Commissie

(7 juli 2000)

Betreft: Aanvang werkzaamheden aan een zuiveringsinstallatie in Ulea (Murcia-Spanje)

De toestand in Ulea is zorgwekkend zoals blijkt uit de recente onrust in deze streek omdat de regionale regering en het gemeentebestuur volharden in hun plannen voor de bouw van een zuiveringsinstallatie met Europese subsidies ondanks het verzet van de burgers en hoewel de door de Commissie gehanteerde criteria hiertegen pleiten. De Commissie heeft aanwijzingen van mogelijke onregelmatigheden en is daardoor tegen deze installatie.

Aangezien deze installatie in strijd is met de Europese normen en richtlijnen op milieugebied luidt de vraag of de Commissie niet vindt dat er met spoed besluiten moeten worden genomen en dat er concrete actie moet worden ondernomen bij de Spaanse autoriteiten om een eind te maken aan deze toestand waarbij het met de toepassing van de regels niet erg nauw wordt genomen.

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(7 september 2000)

De door het geachte parlementslid genoemde feiten zijn de Commissie niet bekend.

Tot dusver heeft de Commissie namelijk met betrekking tot het door het geachte parlementslid vermelde project geen enkele klacht ontvangen wegens het niet-naleven van de communautaire richtlijnen.

Bijgevolg kan de Commissie, in het licht van de verstrekte informatie, in het onderhavige geval geen schending van het Gemeenschapsrecht constateren.