Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2439/00 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. De luchthaven van Porto en de oplossing van het probleem van de internationale luchtvaartverbindingen in Galicië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2439/00 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. De luchthaven van Porto en de oplossing van het probleem van de internationale luchtvaartverbindingen in Galicië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2439/00

van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie

(19 juli 2000)

Betreft: De luchthaven van Porto en de oplossing van het probleem van de internationale luchtvaartverbindingen in Galicië

Onlangs zijn in de pers van Galicië berichten verschenen over de plannen van de Portugese regering om de luchthaven van Porto uit te breiden en er via investeringen voor te zorgen dat er in het jaar 2003 zes miljoen passagiers kunnen worden vervoerd. In het licht hiervan wordt geprobeerd een doorslaggevend deel van het internationaal verkeer van Galicië aan te trekken. Intussen weigeren de Spaanse autoriteiten en de Spaanse luchtvaartmaatschappij de luchthaven van Santiago de Compostela open te stellen voor bijna alle rechtstreekse internationale luchtverbindingen waardoor uitgeweken moet worden naar Madrid of Barcelona.

Is de Commissie van mening dat de Galicische gemeenschap van bijna drie miljoen inwoners ironisch genoeg op het moment dat het project van een Europees luchtruim wordt gelanceerd passief de plannen van Porto moet afwachten waarvan de luchthaven nauwelijks een uur verwijderd van Vigo en twee uur verwijderd van Santiago ligt en de absurde centralisering van het luchtverkeer in Madrid moet ondergaan? Op grond van welke politieke en zakelijke problemen kan Galicië van Santiago geen internationale luchthaven maken die aan zijn huidige en toekomstige behoefte voldoet?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(11 september 2000)

Sedert 1 januari 1993 zijn de luchtvaartmaatschappijen uit de Gemeenschap volledig vrij om tussen alle communautaire luchthavens waar commerciële vluchten mogelijk zijn de luchtdiensten tot stand te brengen die zij van commercieel belang achten.

Of een gegeven luchthaven in de Gemeenschap rechtstreekse luchtverbindingen met bestemmingen in andere lidstaten tot stand kan brengen, wordt bepaald door het economisch potentieel en door het vermogen van die luchthaven om potentiële exploitanten aan te trekken.