Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2523/00 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie. Europees Themacentrum voor natuurbehoud en de habitatrichtlijn.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2523/00 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie. Europees Themacentrum voor natuurbehoud en de habitatrichtlijn.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2523/00

van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie

(2 augustus 2000)

Betreft: Europees Themacentrum voor natuurbehoud en de habitatrichtlijn

Hoe denkt de Commissie ervoor te zorgen dat de omvangrijke wetenschappelijke deskundigheid die op Europeses niveau verworven is via het ETC/NC beschikbaar wordt gesteld ter verwezenlijking van de doelstellingen van de habitatrichtlijn en de procedure voor de keuze van Natura 2000-locaties?

Hoe denkt zij er met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de habitatrichtlijn in kandidaat-lidstaten voorts op toe te zien dat meer wetenschappelijke deskundigheid op Europees niveau beschikbaar is met het oog op de eisen die door uitbreiding worden gesteld, bijvoorbeeld via de themaverbinding van Phare in Bratislava?

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(25 september 2000)

De Commissie deelt de mening van het geachte parlementslid dat een brede wetenschappelijke deskundigheid noodzakelijk is voor de selectie van de Natura 2000-locaties, ook met betrekking tot de kandidaat-lidstaten van de Unie.

Tijdens de verlenging van het contract van het Europees Themacentrum voor natuurbehoud, heeft de Commissie er bij het Europees milieuagentschap op aangedrongen dat in de taakbeschrijving van het Themacentrum voldoende prioriteit en de nodige personele middelen worden toegekend aan de activiteiten in verband met Natura 2000.

De Commissie hoopt dat de andere leden van de raad van bestuur van het Milieuagentschap, met inbegrip van de door het Parlement benoemde leden, deze prioriteit zullen onderschrijven.