Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2524/00 van Adriana Poli Bortone (UEN) aan de Commissie. Migratiestromen in de hak van Italië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2524/00 van Adriana Poli Bortone (UEN) aan de Commissie. Migratiestromen in de hak van Italië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2524/00

van Adriana Poli Bortone (UEN) aan de Commissie

(2 augustus 2000)

Betreft: Migratiestromen in de hak van Italië

De stad Lecce in de regio Apulië heeft zich enige tijd geleden kandidaat gesteld voor een te houden vredesconferentie en wil een observatiepost voor migratiestromen binnen zijn muren hebben.

Dit gebied in de hak van Italië (Salento) staat al tien jaar onder druk van een sterke migratiebeweging en dit kan nog wie weet hoeveel jaren duren.

Kan de Commissie laten weten of zij, al was het maar als compensatie van de keuze van Saloniki als vestigingsplaats van het Bureau voor de wederopbouw van Kosovo, tegemoet wil komen aan de wensen van Lecce, een stad die het symbool is geworden van de immigratie uit de landen van Zuidoost-Europa?

Antwoord van de heer Vitorino namens de Commissie

(17 oktober 2000)

De Commissie erkent dat Apulië, als gevolg van zijn geografische ligging, evenals andere grensgebieden van de Unie, in het bijzonder getroffen wordt door sommige effecten van het verkeer van personen die internationale bescherming behoeven en door onregelmatige migratiestromen.

De Commissie onderzoekt op het ogenblik de technische voorwaarden voor de totstandbrenging van een informatienetwerk betreffende migratiestromen en alle aspecten van immigratie en asiel op basis van internettechnologie. Zij is niet voornemens een waarnemingscentrum in een bepaalde plaats op te richten.