Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2544/00 van Eluned Morgan (PSE) aan de Commissie. Begrotingspost B3-1003 - Voorbereidende acties ter bevordering van de taalverscheidenheid van de Gemeenschap in de informatiemaatschappij.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2544/00 van Eluned Morgan (PSE) aan de Commissie. Begrotingspost B3-1003 - Voorbereidende acties ter bevordering van de taalverscheidenheid van de Gemeenschap in de informatiemaatschappij.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2544/00

van Eluned Morgan (PSE) aan de Commissie

(28 juli 2000)

Betreft: Begrotingspost B3-1003 Voorbereidende acties ter bevordering van de taalverscheidenheid van de Gemeenschap in de informatiemaatschappij

Wanneer gaat de Commissie een oproep tot het indienen van voorstellen plaatsen voor het jaar 2000, in het kader van begrotingspost B3-1003 Voorbereidende acties ter bevordering van de taalverscheidenheid van de Gemeenschap in de informatiemaatschappij , teneinde de 2 miljoen te besteden die voor het jaar 2000 op die begrotingspost zijn opgenomen?

Antwoord van mevrouw Reding namens de Commissie

(2 oktober 2000)

Het geachte parlementslid wordt verwezen naar het antwoord dat de Commissie heeft gegeven op schriftelijke vraag E-0466/00 van de heer Varela Suanzes-Carpegna(1).

(1) PB C 330 E van 21.11.2000, blz. 166.