Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2607/00 van Concepció Ferrer (PPE-DE) aan de Commissie. Over de Virtuele Afrikaanse Universiteit.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2607/00 van Concepció Ferrer (PPE-DE) aan de Commissie. Over de Virtuele Afrikaanse Universiteit.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2607/00

van Concepció Ferrer (PPE-DE) aan de Commissie

(1 augustus 2000)

Betreft: Over de Virtuele Afrikaanse Universiteit

De Europese Commissie heeft onlangs een medefinancieringsovereenkomst gesloten met de Wereldbank voor een programma ten behoeve van Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara voor IT-opleidingen in het hoger onderwijs.

Volgens beschikbare informatie draagt de Europese Commissie een miljoen bij, wat neerkomt op 15 % van de totale kosten van het project. In de proefperiode namen 5 000 studenten van 23 universiteiten uit 15 landen deel aan het programma.

Kan de Commissie aangeven welke landen geprofiteerd hebben van dit programma?

Is de Commissie niet van mening dat vastgesteld zou moeten worden welke lagen van de bevolking tot nu geprofiteerd hebben van de VAU?

Antwoord van de heer Nielson namens de Commissie

(22 september 2000)

Met de steun van de Gemeenschap aan de Virtuele Afrikaanse Universiteit (VAU) wordt beoogd, met behulp van belangrijke investeringen in teleonderwijs, het zogenaamde virtuele onderwijs, alle Afrikaanse universiteiten, docenten en studenten de voordelen te bieden van universitair onderwijs. Dit project is niet gericht op specifieke landen maar op tertiaire onderwijsinstellingen die hieraan willen deelnemen en hiertoe over de vereiste capaciteit beschikken.

Sedert de aanvang in 1997, heeft de VAU 25 studiecentra opgericht in 15 Afrikaanse landen (Ethiopië, Ghana, Kenia, Namibië, Zuid-Afrika, Tanzania, Oeganda, Zimbabwe, Benin, Burundi, Burkina Faso, Mauritanië, Niger, Rwanda, en Senegal). Begin 2000, waren meer dan 2 500 lesuren in het kader van instructieve programma's verstrekt, 12 000 inschrijvingen geregistreerd voor cursussen van een half jaar, en 2 500 inschrijvingen voor studiebijeenkomsten in businessstudies, waren 1000 personal computers (PC) verstrekt aan studiecentra, waarmee ongeveer 3,000 e-mail gebruikers aan de slag konden en was een digitale bibliotheek opgezet met meer dan 1,000 publicaties. De VAU maakt gebruik van een technische infrastructuur waarbij satellieten en computertechnologieën zijn geïntegreerd.

Resultaten van een onderzoek onder de deelnemende studenten wijzen erop dat VAU-afstandsonderwijs voor brede kringen van de bevolking een betere toegang tot onderwijs betekent en op langere termijn een exponentiële groei van hun acquis.

De Gemeenschap is voornemens deel te nemen aan toekomstige investeringen in het kader van het vijfjaren VAU-businessplan van de Wereldbank voor 2000-2005. Zij zal een aanzienlijke financiële bijdrage leveren om een belangrijke, kwalitatieve invloed te kunnen uitoefenen op de op de cultuur afgestemde studieopzet van de VAU, in het kader van de regionale samenwerking in Afrika.