Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2628/00 van Guido Viceconte (PPE-DE), Antonio Tajani (PPE-DE) en Mario Mantovani (PPE-DE) aan de Commissie. Communautair programma ter bestrijding van de gesel van aids in Afrika.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2628/00 van Guido Viceconte (PPE-DE), Antonio Tajani (PPE-DE) en Mario Mantovani (PPE-DE) aan de Commissie. Communautair programma ter bestrijding van de gesel van aids in Afrika.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2628/00

van Guido Viceconte (PPE-DE), Antonio Tajani (PPE-DE) en Mario Mantovani (PPE-DE) aan de Commissie

(1 augustus 2000)

Betreft: Communautair programma ter bestrijding van de gesel van aids in Afrika

Op de XIIIe Internationale Conferentie over aids die te Durban in Zuid-Afrika plaatsvond, kwam een alarmerend beeld voor de toekomst van vele Afrikaanse landen naar voren. De deskundigen gaven een aantal rampzalige gegevens, op grond waarvan voorzien wordt dat het komende decennium de bevolking beduidend zal afnemen (tussen de 0,1 en 0,3 %, terwijl er zonder aids een groei van 1 à 3 % zou zijn) met een aanzienlijke verlaging van de levensverwachting van 60 tot 30 jaar.

Europa moet zich mobiliseren om te trachten een einde te maken aan deze gesel, aangezien er momenteel doeltreffende preventieve maatregelen en antivirale behandelingen zijn. Er is dringend behoefte aan de politieke wil om een aantal acties op touw te zetten om de Afrikaanse bevolking te redden.

Kan de Commissie, in samenwerking met de farmaceutische industrie, onverwijld een onmiddellijk toe te passen communautair programma opzetten, dat voorziet in de terbeschikkingstelling van financiële steun voor het lanceren van een voorlichtingscampagne over aids in deze landen en tegelijkertijd preventieve maatregelen treffen, bijvoorbeeld door het gebruik van vaccins, alsmede maatregelen ten behoeve van voor iedereen toegankelijke medische bijstand?

Antwoord van de heer Nielson namens de Commissie

(11 oktober 2000)

De Commissie deelt de bezorgdheid van de geachte parlementsleden over de crisis in de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden, nog ernstig verslechterd door het verworven immunodeficiëntiesyndroom (AIDS), inzonderheid in Afrika.

De Commissie heeft onlangs een nieuwe mededeling goedgekeurd inzake versnelde actie ter bestrijding van de belangrijkste infectieziekten in het kader van armoedebestrijding(1). Hierin wordt het beleidskader uitgestippeld dat de Commissie gaat gebruiken om doelmatiger te reageren op het omzich heen grijpen, met vernietigende gevolgen, van het menselijk immunodeficiëntievirus (HIV) en AIDS, van malaria en van tuberculose in de ontwikkelingslanden. In de mededeling wordt ter bestrijding van deze ziekten één enkel samenhangend pakket voor beleid inzake ontwikkeling, handel en onderzoek voorgesteld.

Op deze grondslag zal er in de komende maanden een actieplan worden voorbereid waarbij de verschillende lijnen van de voorgestelde maatregelen zullen worden gevolgd.

Teneinde inzake deze beleidslijnen overleg te plegen, heeft de Commissie op 28 september een zeer geslaagde en door talrijke deelnemers internationale rondetafel op hoog niveau ontvangen, voor discussies over het EG-beleid en om richting te geven aan de ontwikkeling van een actieprogramma voor de tenuitvoerlegging van de eerdergenoemde mededeling.

(1) COM(2000) 585 def.