Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3627/00 van Caroline Jackson (PPE-DE) aan de Commissie. Begrotingsbijdragen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3627/00 van Caroline Jackson (PPE-DE) aan de Commissie. Begrotingsbijdragen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3627/00

van Caroline Jackson (PPE-DE) aan de Commissie

(22 november 2000)

Betreft: Begrotingsbijdragen

Kan de Commissie, voor het laatst beschikbare jaar, de bruto- en nettobijdragen van alle lidstaten aan de communautaire begroting opgeven?

Antwoord van mevrouw Schreyer namens de Commissie

(19 december 2000)

De informatie die het geachte parlementslid zoekt, is te vinden op de Internetsite Europa.

De recentste gegevens over nettobijdragen, bepaald overeenkomstig de operationele definitie van de begrotingspositie, betreffen 1999 en staan in tabel 6 van de statistische bijlage bij het verslag Toerekening van de beleidsuitgaven over 1999 per lidstaat, dat werd uitgebracht in juli 2000. Gegevens over de brutobijdragen per lidstaat, overeenkomstig de begrotingsramingen voor 1999, zijn eveneens opgenomen in de tabellen 4a tot en met 4f van het verslag (de gegevens over de bruto- en nettobijdragen gaan terug tot 1993). Het verslag kan worden geraadpleegd op:

http://europa.eu.int/comm/budget/en/agenda2000/a2000rp.htm.

De gegevens over de brutobijdragen voor 2000 overeenkomstig de gewijzigde en aanvullende begroting (GAB) 1+2/2000 en de brutobijdragen voor 2001 overeenkomstig het voorontwerp van de begroting (VOB) 2001 worden rechtstreeks gestuurd naar het geachte parlementslid en naar het secretariaat van het Parlement.