Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3651/00 van John Bowis (PPE-DE) aan de Commissie. Tuberculose in Oost-Europa.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3651/00 van John Bowis (PPE-DE) aan de Commissie. Tuberculose in Oost-Europa.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3651/00

van John Bowis (PPE-DE) aan de Commissie

(23 november 2000)

Betreft: Tuberculose in Oost-Europa

Weet de Commissie welke landen in Europa (met inbegrip van de kandidaat-landen, Rusland en Oekraïne) wetgeving kennen op grond waarvan de staat bevoegd is om personen met besmettelijke tuberculose te isoleren?

Welke landen in Europa kennen wetgeving op grond waarvan de staat bevoegd is om personen met niet-besmettelijke tuberculose te isoleren?

Zijn de perioden van isolering in de landen waar de staat daartoe bevoegd is van beperkte duur en zo ja, hoe lang is dat?

Kan de Commissie voor de landen waar de staat bevoegd is om personen te detineren mededelen:

i) hoeveel personen er jaarlijks worden gedetineerd,

ii) voor hoelang, en

iii) waar (gevangenis, ziekenhuis, thuis, elders)?

Antwoord van de heer Vitorino namens de Commissie

(17 januari 2001)

De Commissie is tot haar spijt niet in staat de vraag van het geachte parlementslid te beantwoorden, aangezien zij niet over voldoende inlichtingen beschikt.