Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3698/00 van Torben Lund (PSE) aan de Commissie. Bijvangst van bruinvissen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3698/00 van Torben Lund (PSE) aan de Commissie. Bijvangst van bruinvissen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3698/00

van Torben Lund (PSE) aan de Commissie

(29 november 2000)

Betreft: Bijvangst van bruinvissen

De Europese Commissie heeft een brief van 3 mei 2000 vanwege 41 organisaties in 18 landen ontvangen met verzoek om in te grijpen tegen de bijvangst van bruinvissen.

Hoe heeft ze het verzoek beantwoord, en denkt ze uitvoering te geven aan de initiatieven die hun voorgesteld worden?

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(26 januari 2001)

De preoccupaties in de door het geachte parlementslid vermelde brief werden op de vergadering van juni 2000 van het comité Habitats onder de aandacht gebracht van de vertegenwoordigers van de lidstaten en er werd op de ernst ervan gewezen. Het probleem van de bijvangst van bruinvissen werd ook behandeld op de vergadering van oktober 2000 van het comité Habitats.

Wat het verzoek betreft om het onderzoek van de Commissie te verbreden en het niet te beperken tot het punt van de tenuitvoerlegging door Denemarken van artikel 12 van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna(1) heeft de Commissie de verzender gevraagd meer gedetailleerde informatie te verstrekken. Er werd nog geen antwoord ontvangen.

(1) PB L 206 van 22.7.1992.