Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3796/00 van Niels Busk (ELDR) aan de Commissie. Afpersing van de uitvoerders van de Gemeenschap.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3796/00 van Niels Busk (ELDR) aan de Commissie. Afpersing van de uitvoerders van de Gemeenschap.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3796/00

van Niels Busk (ELDR) aan de Commissie

(29 november 2000)

Betreft: Afpersing van de uitvoerders van de Gemeenschap

Op mijn vraag E-2793/00(1) antwoordt de Europese Commissie klaarblijkelijk dat de uitvoerders gerust een lossings- of invoerbewijs dat afgegeven is door een controlebedrijf, kunnen gebruiken als voornaamste bewijsstuk voor de goedkeuring van invoerdocumenten.

- Om welke redenen heeft de Europese Commissie in het PB C 295 van 18.10.2000 een waarschuwing geplaatst naar aanleiding van de publicatie van de lijst van internationale controle- en toezichtbedrijven die geldt vanaf 1 september?

- Kan de waarschuwing in die zin begrepen worden dat andere diensten van de Europese Commissie zijn beginnen te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de betreffende rapporten?

(1) PB C 136 E van 8.5.2001, blz. 97.

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(8 januari 2001)

De verklaringen inzake lossing en invoer die worden opgesteld door in controle en toezicht gespecialiseerde firma's, maken deel uit van de primaire bewijzen van de aankomst op de plaats van bestemming.

Om de doorzichtigheid te vergroten en ervoor te zorgen dat de communautaire exporteurs naar behoren geïnformeerd blijven, maakt de Commissie periodiek in de C-reeks van het Publicatieblad de bijgewerkte lijst bekend van de door de lidstaten erkende controlefirma's. De waarschuwing waarvan de in het PB C 295 van 18.10.2000 bekendgemaakte lijst vergezeld ging, is niet nieuw. Reeds in de allereerste bekendmaking van deze lijst kwam dezelfde waarschuwing voor.

Met deze waarschuwing wordt gewoon beoogd de exporteurs nogmaals te wijzen op de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen ten aanzien van de door deze controle- en toezichtfirma's afgegeven documenten.