Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4027/00 van Freddy Blak (PSE) aan de Commissie. Veiligheid van vrachtvervoerders.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4027/00 van Freddy Blak (PSE) aan de Commissie. Veiligheid van vrachtvervoerders.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4027/00

van Freddy Blak (PSE) aan de Commissie

(21 december 2000)

Betreft: Veiligheid van vrachtvervoerders

Een alsmaar toenemend aantal Deense vrachtvoerders moet ervaren dat ze van hun geld beroofd worden wanneer ze halt houden op rustplaatsen. Hoe denkt de Europese Commissie ervoor te zorgen dat Europese werknemers, in dit geval Deense vrachtvoerders, niet van hun geld beroofd worden op parkeerplaatsen? Het probleem wordt met de dag groter; wat denkt de Europese Commissie er dus aan te doen? Worden er initiatieven overwogen, en zo ja, welke?

Antwoord van de heer Vitorino namens de Commissie

(6 februari 2001)

Het risico dat Deense vrachtvoerders lopen wanneer ze halt houden, moet worden beschouwd als een kwestie die verband houdt met de handhaving van de openbare orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid door de lidstaten. De Commissie kan op dit specifiek gebied geen maatregelen nemen, aangezien de lidstaten, krachtens artikel 33 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid. Het specifieke probleem van de Deense vrachtvoerders is dus geen aangelegenheid die ressorteert onder de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken in het kader van het EG-Verdrag.