Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0090/01 van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie. BSE: Cofinanciering van maatregelen ter bestrijding van BSE.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0090/01 van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie. BSE: Cofinanciering van maatregelen ter bestrijding van BSE.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0090/01 van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie. BSE: Cofinanciering van maatregelen ter bestrijding van BSE.

Publicatieblad Nr. 187 E van 03/07/2001 blz. 0178 - 0178


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0090/01

van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie

(29 januari 2001)

Betreft: BSE: Cofinanciering van maatregelen ter bestrijding van BSE

De door de Raad van Ministers van de Unie genomen besluiten met betrekking tot het programma tot uitroeiïng van BSE en de bestrijding van de uitbreiding van deze ziekte naar de mens, worden met meer of minder succes door de vijftien lidstaten uitgevoerd. Sommige van deze maatregelen, zoals het vervoer van dode runderen en de vernietiging van riskant materiaal leiden in bepaalde Spaanse regio's, omdat de kosten op de veehouders neerkomen, tot verarming van een sector die toch al arm is, aangezien de veeteeltbedrijven er familiebedrijven zijn, terwijl de nationale en regionale regeringen niet in staat blijken de kosten die de toepassing van de door de Europese Unie aangenomen maatregelen met zich meebrengen, te dragen.

Is de Commissie voornemens buitengewone kredieten vrij te maken voor de cofinanciering van maatregelen zoals verbranding, vervoer, onderzoek en aanschaf van tests, bouw of inrichting van nieuwe modellaboratoria en verbrandingsinstallaties, zodat de kosten daarvan niet rechtstreeks door de sector hoeven te worden betaald, hetgeen in sommige gevallen wel al gebeurt, en zodat deze maatregelen werkelijk worden toegepast en het vertrouwen bij de Europese consument kan worden hersteld?

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(21 maart 2001)

Thans draagt de Commissie reeds in aanzienlijke mate bij aan de financiering van de kosten van deze crisis, met name via een speciale opkoopregeling, ingesteld bij Verordening (EG) nr. 2777/2000 van de Commissie van 18 december 2000 houdende vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de rundvleesmarkt(1), door de financiering van de aanschaf van snelle tests op boviene spongiforme encefalopathie (BSE) alsmede door de toepassing van de regeling inzake openbare interventie in het kader van de gemeenschappelijke marktordening in de sector rundvlees.

De financiële gevolgen van dit stel maatregelen worden thans becijferd op bijna 1 miljard.

In het kader van een eerste gewijzigde en aanvullende begroting voor het begrotingsjaar 2001 heeft de Commissie de begrotingsautoriteit gevraagd de gereserveerde bedragen (60 miljoen) ter beschikking te stellen om de financiering van aanvullende opsporingstests mogelijk te maken.

In het huidige budgettaire en juridische kader is de Commissie niet in staat nieuwe maatregelen, zoals de verbranding en het vervoer van karkassen, te financieren.

(1) PB L 321 van 19.12.2000.