Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0122/01 van Brian Crowley (UEN) aan de Raad. EU-beleid gericht op uitbanning van foltering.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0122/01 van Brian Crowley (UEN) aan de Raad. EU-beleid gericht op uitbanning van foltering.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0122/01 van Brian Crowley (UEN) aan de Raad. EU-beleid gericht op uitbanning van foltering.

Publicatieblad Nr. 235 E van 21/08/2001 blz. 0125 - 0126


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0122/01

van Brian Crowley (UEN) aan de Raad

(24 januari 2001)

Betreft: EU-beleid gericht op uitbanning van foltering

Is de Raad bereid onder het Zweedse voorzitterschap de vaste toezegging te doen dat hij op EU-niveau en internationaal actief zal bijdragen aan de ontwikkeling van een alomvattend EU-beleid dat moet leiden tot de uitbanning en voorkoming van foltering en mishandeling als sleuteldoelstelling van het mensenrechtenbeleid van de EU, in aanmerking nemende dat er vanuit wordt gegaan dat folteringen plaatsvinden in meer dan de helft van alle landen in de wereld en dat vrouwen, kinderen en mannen daarvan het slachtoffer zijn, en is de Raad van plan ervoor te zorgen dat het ook een sleutelelement van een dergelijk EU-beleid wordt dat diegenen die voor folteringen verantwoordelijk zijn, worden berecht?

Antwoord

(14 mei 2001)

De Raadsgroep Rechten van de Mens is bezig te bestuderen hoe het beleid van de EU tegen foltering kan worden versterkt en werkt aan de opstelling van richtsnoeren voor een EU-beleid ten aanzien van derde landen met betrekking tot foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Het ligt in de bedoeling van het Zweedse voorzitterschap dat de Raad de ontwerp-richtsnoeren uiterlijk juli 2001 aanneemt.