Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0288/01 van Daniel Hannan (PPE-DE) aan de Commissie. Personeel belast met projecten op het gebied van de gelijkheid van mannen en vrouwen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0288/01 van Daniel Hannan (PPE-DE) aan de Commissie. Personeel belast met projecten op het gebied van de gelijkheid van mannen en vrouwen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0288/01 van Daniel Hannan (PPE-DE) aan de Commissie. Personeel belast met projecten op het gebied van de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Publicatieblad Nr. 235 E van 21/08/2001 blz. 0171 - 0171


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0288/01

van Daniel Hannan (PPE-DE) aan de Commissie

(9 februari 2001)

Betreft: Personeel belast met projecten op het gebied van de gelijkheid van mannen en vrouwen

Wat is a) de naar mannen en vrouwen uitgesplitste personele bezetting, b) de begroting en c) de rol van de Dienst voorlichting vrouwen bij het Directoraat-generaal voorlichting?

Welke projecten voeren deze ambtenaren momenteel uit?

Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie

(20 april 2001)

Na de herstructurering van sommige diensten van de Commissie bestaat de Dienst voorlichting vrouwen niet meer.

Zoals vermeld in de mededeling van de Commissie Naar een communautaire raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen (2001-2005)(1), is de Commissie voornemens ervoor te zorgen dat de diensten van de Commissie in hun informatiebeleid zo nodig rekening houden met de specifieke behoeften en perspectieven van vrouwen, in nauwe samenwerking met de vertegenwoordigingen van de Commissie in de lidstaten.

(1) COM(2000) 335 def.