Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0294/01 van Isidoro Sánchez García (ELDR) aan de Commissie. Projecten ingediend voor ondersteuning door de cohesiefondsen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0294/01 van Isidoro Sánchez García (ELDR) aan de Commissie. Projecten ingediend voor ondersteuning door de cohesiefondsen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0294/01 van Isidoro Sánchez García (ELDR) aan de Commissie. Projecten ingediend voor ondersteuning door de cohesiefondsen.

Publicatieblad Nr. 235 E van 21/08/2001 blz. 0173 - 0174


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0294/01

van Isidoro Sánchez García (ELDR) aan de Commissie

(9 februari 2001)

Betreft: Projecten ingediend voor ondersteuning door de cohesiefondsen

Welke regio's van de landen die in aanmerking komen voor de cohesiefondsen, hebben voor bepaalde projecten steun uit deze fondsen aangevraagd en voor welke projecten is deze steun ook toegekend?

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(26 maart 2001)

De Commissie vestigt er de aandacht op dat de steunaanvragen voor uit het Cohesiefonds te financieren projecten haar worden voorgesteld door de lidstaat en niet door de regio's. Zij weet dus niet welke projecten door de regio's bij de nationale autoriteiten zijn ingediend.

Alle sinds 1993 goedgekeurde projecten zijn vermeld in de jaarverslagen van het Cohesiefonds over de jaren 1997, 1998 en 1999. Een kopie van deze verslagen wordt rechtstreeks toegezonden aan het geachte parlementslid en aan het Secretariaat-generaal van het Parlement.