Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0331/01 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Competitiviteit van de luchthaven van Spata.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0331/01 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Competitiviteit van de luchthaven van Spata.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0331/01 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Competitiviteit van de luchthaven van Spata.

Publicatieblad Nr. 261 E van 18/09/2001 blz. 0093 - 0093


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0331/01

van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie

(13 februari 2001)

Betreft: Competitiviteit van de luchthaven van Spata

Volgens berichten uit de Griekse pers heeft de maatschappij die de nieuwe luchthaven van Spata exploiteert zeer hoge tarieven vastgesteld voor het gebruik van haar faciliteiten en diensten, en ook voor de landingsrechten, die veel hoger zijn dan op andere, concurrerende luchthavens. Tellen we daarbij nog de luchthavenbelasting voor de passagiers op, dan komen we op een bedrag dat de nieuwe luchthaven waarschijnlijk niet-competitief zal maken en onaantrekkelijk voor het luchtvervoer.

1. Deelt de Commissie de mening dat er vanwege dit tariefbeleid problemen bestaan in verband met de competitiviteit en de levensvatbaarheid van de luchthaven?

2. Zijn die hoge landingsrechten en de nieuwe lasten voor de passagiers gerechtvaardigd?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(6 april 2001)

Beslissingen over het niveau en de structuur van luchthaventarieven vallen onder de verantwoordelijkheid van de betrokken plaatselijke en nationale autoriteiten. In afwachting van de goedkeuring van het voorstel van de Commissie voor een richtlijn betreffende luchthavengelden(1), kunnen de algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht van toepassing zijn op maatregelen in verband met luchthaventarieven, die met name vereisen dat de tarieven op niet-discriminerende wijze worden bepaald. Tot nu toe is er in dit verband geen enkele klacht ingediend. De Commissie beschikt niet over voldoende gegevens om te beoordelen welke gevolgen de voorgestelde luchthaventarieven zullen hebben voor het concurrentievermogen van deze luchthaven.

Bij gebrek aan gedetailleerde informatie is de Commissie niet in staat te beoordelen of de luchthavenbelasting voor de luchthaven van Spata vanuit het standpunt van de luchtreiziger gerechtvaardigd is.

(1) PB C 257 van 22.8.1997.