Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0337/01 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Hoogte tarieven.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0337/01 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Hoogte tarieven.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0337/01 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Hoogte tarieven.

Publicatieblad Nr. 235 E van 21/08/2001 blz. 0179 - 0180


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0337/01

van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie

(13 februari 2001)

Betreft: Hoogte tarieven

1. Kan de Commissie meedelen wat het gewogen gemiddelde niveau was van de tarieven voor ingevoerde niet-landbouwproducten in de Europese Unie, Japan en de Verenigde Staten volgens de meest recente jaarcijfers?

2. Kan zij tevens een raming geven van het equivalent voor ieder jaar voorafgaand aan belangrijke internationale overeenkomsten inzake liberalisering van de handel sinds de oprichting van de Gemeenschappen?

Antwoord van de heer Lamy namens de Commissie

(19 maart 2001)

1. In 1998 waren de gewogen gemiddelde tarieven voor niet-landbouwproducten als volgt:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Voor de beantwoording van het tweede deel van de vraag is de benodigde informatie niet beschikbaar.