Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0385/01 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. EU-gelden.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0385/01 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. EU-gelden.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0385/01 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. EU-gelden.

Publicatieblad Nr. 081 E van 04/04/2002 blz. 0004 - 0004


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0385/01

van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie

(15 februari 2001)

Betreft: EU-gelden

Voor welke totaalbedragen zijn EU-gelden toegekend aan, c.q.uitgegeven in de zuidoost-regio van het Verenigd Koninkrijk in elk van de afgelopen vijf jaar waarover cijfers beschikbaar zijn?

Aanvullend antwoordvan de heer Prodi namens de Commissie

(28 november 2001)

Als aanvulling op haar antwoord van 23 maart 2001(1), zendt de Commissie het geachte parlementslid en het Secretariaat-generaal van het Parlement rechtstreeks de gevraagde gegevens toe.

(1) PB C 174 E van 19.6.2001, blz. 262.