Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0394/01 van Ioannis Marínos (PPE-DE) en Giorgos Dimitrakopoulos (PPE-DE) aan de Raad. Terroristische actie van de ETA.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0394/01 van Ioannis Marínos (PPE-DE) en Giorgos Dimitrakopoulos (PPE-DE) aan de Raad. Terroristische actie van de ETA.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0394/01 van Ioannis Marínos (PPE-DE) en Giorgos Dimitrakopoulos (PPE-DE) aan de Raad. Terroristische actie van de ETA.

Publicatieblad Nr. 340 E van 04/12/2001 blz. 0021 - 0021


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0394/01

van Ioannis Marínos (PPE-DE) en Giorgos Dimitrakopoulos (PPE-DE) aan de Raad

(20 februari 2001)

Betreft: Terroristische actie van de ETA

Volgens informatie die de gezaghebbende Spaanse krant El Païs heeft ontvangen van de politie en gewone burgers zou de terroristische organisatie ETA met doodsbedreigingen kleine ondernemers en bedrijven in Baskenland onder druk hebben gezet om hun belangrijke bedragen af te persen. Onlangs was er heel wat ophef over een dergelijke doodsbedreiging tegen de Franse voetbalster Lizarazou, en de krant Diario 16 onthulde dat vele Baskische voetballers dergelijke doodbedreigingen van de ETA hebben ontvangen en de terroristen geld betalen in ruil voor hun leven. Dit geld wordt natuurlijk gebruikt om de dodelijke terroristische acties van deze organisatie te betalen maar dient ook om de terroristen een luilekkerleven te laten leiden.

Telkens wanneer er een moord wordt gepleegd door de ETA beperkt de Raad zich ertoe het geweld af te keuren en zijn spijt uit te drukken over de slachtoffers (en dat doet het Parlement uiteraard ook). Maar vindt de Raad niet dat het veel efficiënter zou zijn indien hij er tegelijk op zou wijzen dat deze terroristen, die beweren dat zij strijden voor een onafhankelijk Baskenland, ook strijden voor hun persoonlijke verrijking? Zou een dergelijke beschuldiging niet drastisch de steun voor hun actie beperken, aangezien dit hun zogezegde revolutionaire onbaatzuchtigheid en hun patriottische ambities in diskrediet zou brengen?

Is de Raad voornemens in het licht hiervan een geïntegreerd beleid voor de bestrijding van het terrorisme uit te stippelen?

Antwoord

(16 juli 2001)

De Raad beoogt een geïntegreerde aanpak van het verschijnsel terrorisme. Halfjaarlijks wordt er een document opgesteld over de dreiging die ervan uitgaat en op gezette tijden wordt er van gedachten gewisseld over de recente incidenten.

Eén van de doelstellingen van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid is de bestrijding van het terrorisme. Meer bepaald voorziet de aanbeveling van de Raad van 9 december 1999 in samenwerking tussen de autoriteiten van de lidstaten bij de financiering van de bestrijding van terrorisme.