Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0398/01 van Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) aan de Commissie. EU-financiering voor verbreding Panama-kanaal.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0398/01 van Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) aan de Commissie. EU-financiering voor verbreding Panama-kanaal.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0398/01 van Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) aan de Commissie. EU-financiering voor verbreding Panama-kanaal.

Publicatieblad Nr. 261 E van 18/09/2001 blz. 0107 - 0107


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0398/01

van Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) aan de Commissie

(15 februari 2001)

Betreft: EU-financiering voor verbreding Panama-kanaal

Nadat het Panama-kanaal een jaar onder Panamees beheer heeft gefunctioneerd, is geconstateerd dat het kanaal zonder de vereiste investeringen tegen het jaar 2010 capaciteitsproblemen zal krijgen en in verhouding aanzienlijk minder zeevracht zal kunnen verwerken.

Op dit moment wordt het kanaal verbreed. Het betreft een project ter waarde van 1 miljard USD dat in 1996 van start ging en in 2005 zal zijn voltooid. Om te kunnen voldoen aan de toekomstige vraag en met name om het kanaal bevaarbaar te maken voor de post-Panamese schepen, moet er minstens 5 miljard USD worden geïnvesteerd, wat voor dit land een zeer hoog bedrag is.

Is de Commissie van mening dat zij ter bevordering van de wereldhandel en de invloed van de EU in de regio, in een zo strategisch gelegen enclave, financieringsfaciliteiten ter hoogte van 5000 miljoen USD ter beschikking zou moeten stellen van Panama om de verbredingswerkzaamheden te voltooien?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(27 maart 2001)

De Commissie deelt de mening van het geachte parlementslid dat de ontwikkeling en de veiligheid van het Panamakanaal voor de Gemeenschap van aanzienlijk belang zijn.

Om deze reden heeft de Commissie in het verleden een technische studie naar de ontwikkelingsvooruitzichten van het kanaal bekostigd en heeft zij aan het wereldcongres van gebruikers van deze zeeweg bijgedragen.

Het is evenwel niet aan de Commissie om Panama dat hierom trouwens niet heeft gevraagd formules ter financiering voor te stellen voor de verbredingswerken aan het kanaal.

De kosten van deze werken, zoals het geachte parlementslid deze in zijn vraag vermeldt, liggen zeer ver boven de interventiemogelijkheden van niet alleen het EU-samenwerkingsprogramma met dit land, maar ook die van andere Gemeenschapsorganen zoals de Europese Investeringsbank (EIB).