Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0548/01 van Mechtild Rothe (PSE) aan de Commissie. Mededingingssituatie en subsidies in de sector stalen-schoorsteenbouw.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0548/01 van Mechtild Rothe (PSE) aan de Commissie. Mededingingssituatie en subsidies in de sector stalen-schoorsteenbouw.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0548/01 van Mechtild Rothe (PSE) aan de Commissie. Mededingingssituatie en subsidies in de sector stalen-schoorsteenbouw.

Publicatieblad Nr. 318 E van 13/11/2001 blz. 0075 - 0075


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0548/01

van Mechtild Rothe (PSE) aan de Commissie

(27 februari 2001)

Betreft: Mededingingssituatie en subsidies in de sector stalen-schoorsteenbouw

Mij is bekend dat er aanzienlijke prijsverschillen bestaan in de Europese Unie in de sector stalen-schoorsteenbouw. Het is de vraag of deze verschillen, die soms 30 % bedragen, het gevolg zijn van subsidiëring in sommige lidstaten.

1. Wordt in bepaalde EU-landen staatssubsidie verleend voor de stalen-schoorsteenbouw?

2. Subsidieert de EU deze branche? Zo ja, in het kader van welk programma?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie

(1 juni 2001)

1. Deze vraag over prijsverschillen op het gebied van de bouw van stalen schoorstenen heeft betrekking op de mededingingssituatie in deze branche.

De Commissie is bevoegd voor het toezicht op de naleving van de Europese mededingingsregels door de lidstaten van de Europese Unie. Indien prijsverschillen in een branche worden veroorzaakt door subsidies, baseren wij ons voor de beoordeling van de verenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt op de afzonderlijke Europese mededingingsregels.

In principe bestaan er voor de branche in kwestie geen specifieke regels voor de beoordeling van staatssteun. In zoverre zouden voor staatssteun in deze branche de regels voor de beoordeling van staatssteun met horizontale strekking respectievelijk de algemene regels voor de beoordeling van regionale steunmaatregelen van toepassing zijn.

Indien een onderneming is gevestigd in een regio waar de verlening van regionale steun is toegestaan, dan kunnen in het kader van de voor deze regio geldende steunregelingen regionale steunmaatregelen worden voorgesteld.

De voorwaarden voor de toepassing van de algemene steunregels met regionale strekking alsmede de regels voor de beoordeling van staatssteun met horizontale strekking gelden op dezelfde wijze voor alle ondernemingen in de lidstaten van de Europese Unie.

2. Er is de Commissie geen subsidieprogramma voor stalen schoorstenen bekend.