Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0860/01 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Adviescomités bij de Commissie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0860/01 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Adviescomités bij de Commissie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0860/01 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Adviescomités bij de Commissie.

Publicatieblad Nr. 318 E van 13/11/2001 blz. 0136 - 0136


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0860/01

van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie

(22 maart 2001)

Betreft: Adviescomités bij de Commissie

Kan de Commissie een lijst van al haar adviescomités geven en daarbij aangeven:

1. hun taakomschrijving;

2. de frequentie van de vergaderingen;

3. de namen van de leden op dit ogenblik;

4. de beschikbare documenten en verslagen;

5. of de vergaderingen open zijn voor het publiek?

Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie

(24 april 2001)

De lijst van de adviescomités van de Commissie wordt jaarlijks in het kader van de begrotingsprocedure bekend gemaakt en aan de begroting gehecht. Dezelfde lijst vermeldt hun taakomschrijving. De frequentie van de vergaderingen van de comités varieert, afhankelijk van de behoefte van de Commissie om hen te raadplegen. De lijst van leden, met name de organisaties, wordt openbaar gemaakt als bijlage bij het besluit van de Commissie waarbij het comité is ingesteld. De documenten en verslagen van de comités worden volgens de bepalingen van de kaderovereenkomst ter beschikking van het Parlement gesteld. Doorgaans zijn de vergaderingen niet open voor het publiek. Het geachte parlementslid wordt tevens verwezen naar het antwoord op zijn schriftelijke vraag E-0861/01(1).

(1) Zie blz. 136.