Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1330/01 van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie. Diep veneuze trombose bij vliegtuigreizigers.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1330/01 van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie. Diep veneuze trombose bij vliegtuigreizigers.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1330/01 van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie. Diep veneuze trombose bij vliegtuigreizigers.

Publicatieblad Nr. 147 E van 20/06/2002 blz. 0002 - 0003


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1330/01

van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie

(3 mei 2001)

Betreft: Diep veneuze trombose bij vliegtuigreizigers

In haar antwoord op mijn parlementaire vraag E-0191/01 van 15 maart 0l.(1) zegt commissaris de Palacio dat de Europese Commissie verschillende instanties aangeschreven heeft om erop aan te dringen dat de luchtvaartmaatschappijen een aantal maatregelen nemen, o.a. advies aan de reizigers over wat ze aan boord kunnen doen om het risico op trombose te verminderen. Welke respons heeft de Europese Commissie ontvangen?

Is ze er nu zeker van dat de luchtvaartmaatschappijen dergelijke maatregelen treffen, en dus meer in het bijzonder dergelijke adviezen verstrekken in de voorbereidingsfase voor de start?

Vindt ze de respons totnogtoe bevredigend?

(1) PB C 235 E van 21.8.2001, blz. 131.

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(6 juli 2001)

De Commissie verwijst naar haar antwoord op schriftelijke vraag E-1189/01 van de heer Juan Naranjo Escobar(1), waar zij uiteenzet welke stappen de Commissie in deze kwestie heeft ondernomen.

Wat de door de luchtvaartmaatschappijen getroffen maatregelen betreft, heeft de Commissie van de verenigingen die zij had aangeschreven en van een aantal luchtvaartmaatschappijen antwoorden ontvangen over de door hen genomen maatregelen. Dit zijn onder andere het verdelen van brochures aan de individuele passagier, artikelen in de aan boord beschikbare tijdschriften, het aan boord vertonen van video's met oefeningen die de passagiers kunnen doen enz. Dit alles zal ertoe bijdragen de passagiers beter te informeren, hen meer bewust te maken van het probleem en hen uiteindelijk te beschermen.

Gezien de relatief korte tijd die is verlopen sinds het initiatief van start ging, tevens rekening houdend met de ontwikkelingen op internationaal niveau, is de Commissie heel tevreden met de ernst waarmee dit probleem wordt aangepakt. Wel zal zij alle initiatieven blijven volgen.

(1) PB C 340 E van 4.12.2001, blz. 195.