Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1616/01 van James Provan (PPE-DE) aan de Commissie. Kosten van de renovatie van het Berlaymontgebouw.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1616/01 van James Provan (PPE-DE) aan de Commissie. Kosten van de renovatie van het Berlaymontgebouw.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1616/01 van James Provan (PPE-DE) aan de Commissie. Kosten van de renovatie van het Berlaymontgebouw.

Publicatieblad Nr. 364 E van 20/12/2001 blz. 0159 - 0160


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1616/01

van James Provan (PPE-DE) aan de Commissie

(12 juni 2001)

Betreft: Kosten van de renovatie van het Berlaymontgebouw

Kan de Commissie aangeven hoe hoog de kosten van de renovatie van het Berlaymont zijn, hoe hoog de oorspronkelijk begrote kosten waren, wat de verwachte voltooiingsdatum is en hoeveel de extra kosten bedragen voor de verhuizing van de ambtenaren uit het oude gebouw en de verhuizing terug naar het nieuwe gebouw?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie

(27 juli 2001)

Volgens de meest recente raming die op 31 maart 2001 door NV Berlaymont 2000 is verstrekt, zouden de kosten van de renovatie van het Berlaymontgebouw inmiddels 15 714 miljoen BEF

(390 miljoen) belopen. Dit is waarschijnlijk nog niet het definitieve bedrag, aangezien de datum van voltooiing nog niet bekend is doordat zich vertragingen hebben voorgedaan in verband met juridische geschillen omtrent het beheer van het project door de NV Berlaymont 2000. De oorspronkelijke raming, die in juli 1997 werd gemaakt, bedroeg 13 073 miljoen BEF (324 miljoen).

De kosten van de verhuizing van het personeel van het oude gebouw naar het gerenoveerde gebouw kan niet nauwkeurig worden geraamd, omdat een verhuizing uit of naar een gebouw vaak een aantal extra verhuizingen in of naar andere gebouwen met zich brengt. Toen de Commissie in 1991 het Berlaymontgebouw verliet, zijn ongeveer 3 000 personen naar andere gebouwen verhuisd, hetgeen gepaard ging met verhuizing van in totaal nog eens 6 000 personen. Wanneer het gebouw opnieuw in gebruik wordt genomen, zal dat waarschijnlijk weer het geval zijn. In 2001 komen de gemiddelde kosten van een verhuizing, inclusief meubilair en informaticavoorzieningen, uit op 100 tot 300, afhankelijk van de technische omstandigheden en de complexiteit van de daarmee gepaard gaande werkzaamheden. De aan deze herschikking verbonden kosten zijn een onderdeel van de totale uitgaven voor gebouwen en informatica, waarvoor kredieten zijn opgenomen in de titels A-1 en A-5 van de begroting van de Commissie.

In dit verband moet het volgende worden opgemerkt: toen de Commissie het Berlaymontgebouw in 1991 verliet, werd overeengekomen dat zij de huur voor het gebouw zou blijven doorbetalen en dat de veel hogere kosten voor de huur van de gebouwen die de Commissie tijdelijk in plaats van het Berlaymontgebouw moest betrekken, voor rekening van de Belgische staat zouden komen. In 2001 betaalt de Commissie voor het Berlaymontgebouw een huurbedrag van 14 140 135, terwijl de huur van de vervangingsgebouwen ten laste van de Belgische staat 32 382.92 beloopt. Deze regeling blijft gelden totdat de Commissie het Berlaymontgebouw volledig en naar tevredenheid in gebruik heeft genomen.

Nadere informatie in dit verband kan de geachte afgevaardigde vinden in de antwoorden van de Commissie op de schriftelijke vragen E-936/01 van de heer Sjöstedt(1) en E-1575/01 van mevrouw van der Laan(2).

(1) PB C 318 E van 13.11.2001, blz. 155.

(2) Zie blz. 152.