Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1672/01 van Jacqueline Foster (PPE-DE) aan de Commissie. Defibrillators op korte-afstandsvluchten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1672/01 van Jacqueline Foster (PPE-DE) aan de Commissie. Defibrillators op korte-afstandsvluchten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1672/01 van Jacqueline Foster (PPE-DE) aan de Commissie. Defibrillators op korte-afstandsvluchten.

Publicatieblad Nr. 350 E van 11/12/2001 blz. 0208 - 0208


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1672/01

van Jacqueline Foster (PPE-DE) aan de Commissie

(14 juni 2001)

Betreft: Defibrillators op korte-afstandsvluchten

Kan de Commissie bevestigen of de Europese Unie momenteel werkt aan een voorstel op grond waarvan burgerluchtvaartuigen die passagiers vervoeren reddingsmiddelen (met name defibrillators op korte-afstandsvluchten) aan boord moeten hebben?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(20 juli 2001)

De verplichting om aan boord van commerciële vliegtuigen een defibrillator mee te nemen behoort tot de operationele verplichtingen die aan de exploitanten van vliegtuigen kunnen worden opgelegd.

De Commissie heeft het Parlement en de Raad voorgesteld operationele voorschriften voor de commerciële exploitatie van vliegtuigen(1) vast te stellen, waarin een dergelijke verplichting niet voorkomt.

Zoals het geachte parlementslid bekend is, is de Commissie bij de opstelling van haar voorstel uitgegaan van de werkzaamheden van de Joint Aviation Authorities (JAA) en heeft zij benadrukt dat zij de conclusies omtrent de veiligheid van de deskundigen niet ter discussie wil stellen. Tijdens de bespreking van bovengenoemd voorstel hebben veel Parlementsleden zich bij dit standpunt aangesloten.

Na de vaststelling door de Amerikaanse overheid van voorschriften waarin de aanwezigheid van een defibrillator op bepaalde commerciële vluchten verplicht wordt gesteld, zal dit onderwerp ook binnen de JAA worden besproken. De Commissie zal met het oog op een eventuele wijziging van haar voorstel rekening houden met conclusies die hieruit worden getrokken.

(1) PB C 311 van 31.10.2000.