Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1673/01 van Jacqueline Foster (PPE-DE) aan de Commissie. Piloten van boven de 60.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1673/01 van Jacqueline Foster (PPE-DE) aan de Commissie. Piloten van boven de 60.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1673/01 van Jacqueline Foster (PPE-DE) aan de Commissie. Piloten van boven de 60.

Publicatieblad Nr. 040 E van 14/02/2002 blz. 0076 - 0076


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1673/01

van Jacqueline Foster (PPE-DE) aan de Commissie

(14 juni 2001)

Betreft: Piloten van boven de 60

Kan de Commissie een actueel voortgangsverslag voorleggen over haar voorstel tot harmonisatie van de normen en vereisten voor de keuring van vliegtuigbemanningen in de Europese Gemeenschap, en met name de maximumleeftijd voor vliegtuigbemanningen, die in het ene land 65 en in het andere 60 bedraagt?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(26 juli 2001)

De Commissie heeft al meermalen laten weten dat zij voornemens is gemeenschappelijke eisen in te voeren voor de afgifte van brevetten voor het vliegend personeel in de burgerluchtvaart op basis van de norm die is aangenomen door de Joint Aviation Authorities (JAA), JAR-FCL genaamd.

In verband met deze norm moet echter een uitgebreide analyse worden verricht om na te gaan of de norm verenigbaar is met het gemeenschapsrecht. De Commissie zal echter alles in het werk stellen om nog dit jaar een discussienota over de wenselijkheid en de inhoud van een wetgevingsmaatregel op dit gebied uit te brengen.

In dit verband zal worden ingegaan op de problematiek rond de leeftijd van de piloten en de relatie met de veiligheid van het luchtverkeer met het oog op een eventuele harmonisatie op communautair niveau.