Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1694/01 van Astrid Thors (ELDR) aan de Commissie. Witboek jongerenbeleid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1694/01 van Astrid Thors (ELDR) aan de Commissie. Witboek jongerenbeleid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1694/01 van Astrid Thors (ELDR) aan de Commissie. Witboek jongerenbeleid.

Publicatieblad Nr. 350 E van 11/12/2001 blz. 0209 - 0209


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1694/01

van Astrid Thors (ELDR) aan de Commissie

(14 juni 2001)

Betreft: Witboek jongerenbeleid

Enkele jaren onderhandelt de Commissie met Europese jongerenorganisaties over de opstelling van een witboek dat moet dienen als richtsnoer wanneer het Europees jongerenbeleid wordt uitgevoerd. Waarom is een witboek over het Europees jongerenbeleid nog niet klaar?

Op welke wijze denkt de Commissie actief deel te nemen aan de formulering van een uniform Europees jongerenbeleid?

Gecombineerd Antwoord van mevrouw Reding namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-1694/01, E-1733/01, E-1903/01, E-1904/01 en E-2050/01

(2 augustus 2001)

De Commissie is van mening dat het samenwerkingsbeleid op het gebied van jeugdzaken op Europese schaal moet worden versterkt. Daarom heeft de Commissie op initiatief van het lid van de Commissie dat verantwoordelijk is voor onderwijs en cultuur eind 1999 de opdracht gegeven tot de opstelling van een witboek hierover.

Zij heeft de wens uitgesproken dat dit zou worden voorafgegaan door een brede raadpleging die nog nooit eerder was gehouden: raadpleging van de jongeren in elke lidstaat in 2000, bekroond met een Europese ontmoeting te Parijs in oktober 2000; raadpleging van de civiele samenleving en onderzoekers; discussies met de lidstaten. Deze raadpleging is in maart 2001 te Umeå in Zweden afgesloten.

Verzekerd van de steun van de jongeren en de lidstaten, is de Commissie sindsdien bezig met de opstelling van het witboek dat volgens plan vóór het einde van het jaar moet worden gepubliceerd.