Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1884/01 van Michl Ebner (PPE-DE) aan de Commissie. Premies voor akkerbouwcultures (Italië).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1884/01 van Michl Ebner (PPE-DE) aan de Commissie. Premies voor akkerbouwcultures (Italië).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1884/01 van Michl Ebner (PPE-DE) aan de Commissie. Premies voor akkerbouwcultures (Italië).

Publicatieblad Nr. 318 E van 13/11/2001 blz. 0252 - 0252


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1884/01

van Michl Ebner (PPE-DE) aan de Commissie

(27 juni 2001)

Betreft: Premies voor akkerbouwcultures (Italië)

Bij de dierpremies overweegt de Europese Commissie invoering in de toekomst van een bovengrens voor gesubsidieerde dieren per bedrijf en leeftijdsklasse. Zou het niet zinvol zijn ook voor de subsidiëring van akkerbouwcultures een dergelijke bovengrens, bij voorbeeld 50 ha, vast te stellen, zodat bedrijven alleen nog maar steun tot aan deze orde van grootte zouden ontvangen?

Kan de Commissie mededelen:

- hoeveel landbouwbedrijven in Italië meer dan 50 ha beslaan,

- hoeveel landbouwbedrijven in Italië minder dan 50 ha beslaan,

- welke besparingen een dergelijke maatregel voor de sectoren akkerbouwcultures in absolute cijfers en procentueel gezien voor de begroting zou opleveren?

Gecombineerd Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-1870/01, E-1871/01, E-1872/01, E-1873/01, E-1874/01, E-1875/01, E-1876/01, E-1877/01, E-1878/01, E-1879/01, E-1880/01, E-1881/01, E-1882/01, E-1883/01 en E-1884/01

(24 juli 2001)

De Commissie is doende de ter beantwoording van de vraag nodige gegevens te verzamelen. Zij zal de resultaten van haar onderzoek zo spoedig mogelijk mededelen.