Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1903/01 van Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) aan de Commissie. Jeugd.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1903/01 van Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) aan de Commissie. Jeugd.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1903/01 van Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) aan de Commissie. Jeugd.

Publicatieblad Nr. 350 E van 11/12/2001 blz. 0210 - 0210


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1903/01

van Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) aan de Commissie

(28 juni 2001)

Betreft: Jeugd

De Europese Commissie heeft onlangs een van haar belangrijkste werkzaamheden, namelijk het jongerenwerk in de ijskast gezet: het Witboek over jongerenbeleid in de Europese Unie dat in november van dit jaar zou worden gepresenteerd.

Bij de voorbereidende werkzaamheden zijn allerlei Europese jongerenorganisaties, deskundigen en regeringen betrokken geweest.

Waarom heeft de Europese Commissie het werk in de ijskast gezet na alle inspanningen van bovengenoemde organisaties?

Hoe wil zij de harde domper goedmaken die het opschorten van het Witboek betekent voor de samenleving en in het bijzonder voor de Europese jongeren?

Gecombineerd Antwoord van mevrouw Reding namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-1694/01, E-1733/01, E-1903/01, E-1904/01 en E-2050/01

(2 augustus 2001)

De Commissie is van mening dat het samenwerkingsbeleid op het gebied van jeugdzaken op Europese schaal moet worden versterkt. Daarom heeft de Commissie op initiatief van het lid van de Commissie dat verantwoordelijk is voor onderwijs en cultuur eind 1999 de opdracht gegeven tot de opstelling van een witboek hierover.

Zij heeft de wens uitgesproken dat dit zou worden voorafgegaan door een brede raadpleging die nog nooit eerder was gehouden: raadpleging van de jongeren in elke lidstaat in 2000, bekroond met een Europese ontmoeting te Parijs in oktober 2000; raadpleging van de civiele samenleving en onderzoekers; discussies met de lidstaten. Deze raadpleging is in maart 2001 te Umeå in Zweden afgesloten.

Verzekerd van de steun van de jongeren en de lidstaten, is de Commissie sindsdien bezig met de opstelling van het witboek dat volgens plan vóór het einde van het jaar moet worden gepubliceerd.