Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2051/01 van Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) aan de Raad. Leningen ter bevordering van het ondernemerschap onder immigranten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2051/01 van Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) aan de Raad. Leningen ter bevordering van het ondernemerschap onder immigranten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2051/01 van Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) aan de Raad. Leningen ter bevordering van het ondernemerschap onder immigranten.

Publicatieblad Nr. 081 E van 04/04/2002 blz. 0100 - 0100


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2051/01

van Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) aan de Raad

(12 juli 2001)

Betreft: Leningen ter bevordering van het ondernemerschap onder immigranten

In sommige lidstaten is ervaring opgedaan met het aanbieden van verschillende soorten leningen ter bevordering van het ondernemerschap onder vrouwen. Deze leningen zijn dus alleen bestemd voor vrouwelijke ondernemers en hebben bewezen van nut te zijn voor de toename van het ondernemerschap onder vrouwen.

Bestaan in de lidstaten vergelijkbare leningen ter bevordering van het ondernemerschap onder immigranten?

Indien dergelijke leningen bestaan, wat is dan de invloed van deze leningen geweest op de inburgering en sociale situatie van immigranten?

Indien dergelijke leningen niet bestaan, is het dan mogelijk om op communautair niveau een project te starten om ze in de lidstaten in te voeren?

Gecombineerd Antwoordop de schritftelijke vragen E-2051/01 en E-2053/01

(27 november 2001)

De Raad beschikt niet over informatie betreffende de programma's van de lidstaten ter bevordering van de maatschappelijke integratie van immigranten. De aanneming en uitvoering van nationale programma's voor de integratie van immigranten valt namelijk onder de uitsluitende bevoegdheid van de betrokken lidstaten.