Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2250/01 van Richard Balfe (PSE) aan de Commissie. De teruggave van de obelisk van Aksum aan Ethiopië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2250/01 van Richard Balfe (PSE) aan de Commissie. De teruggave van de obelisk van Aksum aan Ethiopië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2250/01 van Richard Balfe (PSE) aan de Commissie. De teruggave van de obelisk van Aksum aan Ethiopië.

Publicatieblad Nr. 040 E van 14/02/2002 blz. 0227 - 0227


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2250/01

van Richard Balfe (PSE) aan de Commissie

(19 juli 2001)

Betreft: De teruggave van de obelisk van Aksum aan Ethiopië

Artikel 37 van het vredesverdrag inzake Italië, dat in september 1947 van kracht werd, bepaalde dat Italië binnen achttien maanden alle roofgoed uit Ethiopië zou teruggeven. In de Italiaans-Ethiopische overeenkomst van 1997 wordt bepaald dat de obelisk van Aksum, in 1937 op persoonlijk bevel van Mussolini geroofd en in Rome opgesteld ter herinnering aan de Mars op Rome, voor het einde van het jaar 1997 zou worden teruggeven. Kan de Commissie de zaak van de teruggave van de obelisk met het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken opnemen en informeren wanneer de beloofde teruggave kan worden tegemoet gezien?

Kan de Commissie het ministerie verder verzoeken een verklaring af te leggen over de teruggave van andere uit Ethiopië geroofde voorwerpen, en over de teruggave van de vooroorlogse nationale archieven van Ethiopië, die nu onderdeel zijn van de Italiaanse staatsarchieven en het vooroorlogse Ethiopische vliegtuig Tschai, thans in het Italiaanse luchtvaartmuseum?

Antwoord van de heer Nielson namens de Commissie

(5 september 2001)

Deze aangelegenheid valt niet binnen de bevoegdheden van de Commissie; zij is daarom niet in staat de gevraagde informatie te verstrekken.