Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2361/01 van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie. Verhoging van de Italiaanse Bancomat-tarieven en de euro.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2361/01 van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie. Verhoging van de Italiaanse Bancomat-tarieven en de euro.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2361/01 van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie. Verhoging van de Italiaanse Bancomat-tarieven en de euro.

Publicatieblad Nr. 115 E van 16/05/2002 blz. 0065 - 0066


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2361/01

van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie

(6 augustus 2001)

Betreft: Verhoging van de Italiaanse Bancomat-tarieven en de euro

In verband met de op handen zijnde invoering van de euro beschuldigen diverse beroepsorganisaties voor de detailhandel de banken van concurrentievervalsing en verwijten zij de Italiaanse Centrale Bank onverschillig te staan tegenover de volgens hen onrechtmatige verhoging van 0,20 % tot 0,53 % van de commissies voor aankopen betaald met een Bancomat- of een kredietkaart. Er is berekend dat deze verhoging de handel zo'n 600 miljard lire extra per jaar zal kosten, een bedrag dat makkelijk nog hoger kan uitvallen daar met de invoering van de euro vaker gebruik gemaakt zal worden van betaalkaarten.

1. Kan de Commissie mededelen of deze commissies ook in andere landen van de Unie zijn verhoogd?

2. Kan zij een vergelijkende tabel verstrekken van de commissies voor aankopen met betaalkaarten in de landen van de euro-zone?

3. Is er een verschil tussen de situatie in de landen van de euro-zone en die van de landen daarbuiten?

4. Vormt de gelijktijdige verhoging met hetzelfde percentage door de banken geen concurrentievervalsend kartelgedrag?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(17 oktober 2001)

Er zij op gewezen dat het feit dat bij de handelaar een commissie wordt geheven op verrichtingen met betaalkaarten, op zich geen mededingingsbeperking vormt.

Er wordt met de verkrijgers van kaarttransacties (banken of ondernemingen die de kredietkaarten beheren) over de handelaarstarieven onderhandeld met inachtneming van de bestaande concurrentievoorwaarden. De Commissie beschikt niet over deze commerciële mededingingsgegevens of enige andere informatie daaromtrent.

De Commissie wijst erop dat de door het geachte parlementslid bedoelde situatie momenteel vanuit het oogpunt van de mededingingsregels wordt beoordeeld door de autoriteit die bevoegd is op het gebied van de mededinging in de banksector, namelijk de Banca d'Italia.