Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2459/01 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. Deelname van Spaanse en Portugese wetenschappers aan onderzoek naar de toestand van de visbestanden in communautaire wateren.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2459/01 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. Deelname van Spaanse en Portugese wetenschappers aan onderzoek naar de toestand van de visbestanden in communautaire wateren.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2459/01 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. Deelname van Spaanse en Portugese wetenschappers aan onderzoek naar de toestand van de visbestanden in communautaire wateren.

Publicatieblad Nr. 093 E van 18/04/2002 blz. 0134 - 0135


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2459/01

van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie

(11 september 2001)

Betreft: Deelname van Spaanse en Portugese wetenschappers aan onderzoek naar de toestand van de visbestanden in communautaire wateren

Reders en vissers in Galicië trekken vaak de door de Commissie gebruikte wetenschappelijke gegevens over de toestand van de visbestanden in communautaire wateren in twijfel, en beklagen zich erover dat er geen Spaanse en Portugese wetenschappers en deskundigen bij het onderzoek betrokken zijn. Klopt dit beeld met de werkelijkheid? Zo ja, om welke redenen worden deze wetenschappers gemarginaliseerd?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(18 oktober 2001)

Zowel in de wetenschappelijke organen van de Commissie (bijvoorbeeld het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de Visserij (WTECV)) als in de wetenschappelijke comités van de regionale visserijorganisaties waarvan de Commissie deel uitmaakt, omvat de deelname van wetenschappers uit de Gemeenschap altijd vertegenwoordigers uit alle lidstaten voor wie het betrokken bestand van belang is.

In alle wetenschappelijke fora zijn de lidstaten gewoonlijk dan ook zeer goed vertegenwoordigd en spelen Spanje en Portugal een zeer actieve rol.

Er is bijgevolg geen enkele reden om aan te nemen dat Portugese en Spaanse wetenschappers worden uitgesloten van communautaire en internationale wetenschappelijke organisaties op visserijgebied.