Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2543/01 van Ioannis Souladakis (PSE) aan de Commissie. Herstel van de verbindingen met de elektrische stroomnetten in Griekenland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2543/01 van Ioannis Souladakis (PSE) aan de Commissie. Herstel van de verbindingen met de elektrische stroomnetten in Griekenland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2543/01 van Ioannis Souladakis (PSE) aan de Commissie. Herstel van de verbindingen met de elektrische stroomnetten in Griekenland.

Publicatieblad Nr. 115 E van 16/05/2002 blz. 0112 - 0113


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2543/01

van Ioannis Souladakis (PSE) aan de Commissie

(19 september 2001)

Betreft: Herstel van de verbindingen met de elektrische stroomnetten in Griekenland

Zoals bekend is bij de conflicten in het voormalig Joegoslavië de Adriatische lijn voor elektriciteitsvoorziening in Mostar vernietigd terwijl de andere lijn die door Kroatië loopt in Ernestinovo verwoest is.

Kan de Commissie, overwegende dat deze lijnen van cruciaal belang zijn voor de verbinding van Griekenland met de rest van het Europese elektriciteitsnet, antwoorden op de volgende vragen:

- Heeft zij een initiatief genomen om het net zo snel mogelijk te doen herstellen?

- Heeft zij de herstelling van de vernietigde lijnen opgenomen bij de prioriteiten van de wederopbouwprogramma's in Bosnië-Herzegovina?

- Heeft zij berekend hoeveel deze langdurige onderbreking gaat kosten aan de Griekse economie en hoe denkt zij de schade te vergoeden?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(14 november 2001)

We hebben nota genomen van de bezorgdheid van het geachte parlementslid met betrekking tot de verbinding van Griekenland met de rest van het Europese elektrische stroomnetwerk.

Voor het spoedig herstel van het netwerk verstrekt de Commissie 3,8 miljoen voor het nationaal programma voor Kroatië voor 2001 dat gefinancierd wordt door het CARDS-programma. Deze fondsen zijn bestemd voor de technische ondersteuning van de wederopbouw van de elektrische centrale in het dorp Ernestinovo in de Kroatische Donau-regio. Zij vullen een project aan dat door de Europese investeringsbank wordt gefinancierd. Het herstel van de elektriciteitsleidingen in Bosnië-Herzegovina is één van de prioriteiten van de geïntegreerde wederopbouwprogramma's, zoals het programma in Mostar, dat door de Commissie wordt gefinancierd door het Obnova-programma(1).

De Commissie kan de eventuele verliezen voor de Griekse economie van de onderbreking van de verbinding met het elektrische stroomnetwerk van de UCTE niet schatten. Er is geen enkele schadeloosstelling voorzien.

De Commissie is voorstander van de aanleg en het herstel van verbindingen tussen Griekenland en het UCTE-net.

(1) Het Obova-programma (dat vervangen is door het CARDS-programma) is een Europees programma voor het herstel en de wederopbouw van Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM).