Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2575/01 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Coördinatie van het Sensus-project.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2575/01 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Coördinatie van het Sensus-project.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2575/01 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Coördinatie van het Sensus-project.

Publicatieblad Nr. 093 E van 18/04/2002 blz. 0165 - 0166


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2575/01

van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie

(21 september 2001)

Betreft: Coördinatie van het Sensus-project

In antwoord op vraag E-1065/01(1) deelt de Commissie mee dat de Duitse geheim agent Christoph Klonowski nog steeds aan het hoofd staat van haar Sensus-project. Nochtans veroordeelde een Münchense rechtbank de betrokkene op 20 december 2000 wegens schriftvervalsing. De handelswijze van de Commissie wekt dan ook verbazing, temeer omdat Klonowski juist fraude heeft gepleegd in het kader van het Sensus-project.

Derhalve had ik de Commissie graag volgende vragen voorgelegd.

1. Coördineert Stephan Bodenkamp alias Christoph Klonowski nog steeds het Sensus-project van de Commissie?

a) Zo ja, welke argumenten schuift de Commissie naar voren om betrokkene te handhaven als projectcoördinator ondanks zijn veroordeling wegens de vervalsing van een contract met een Duits technologiebedrijf in het kader van het Sensus-project?

b) Zo neen, wanneer werd betrokkene ontlast van zijn opdracht en wie coördineert sindsdien het Sensus-project?

2. Zal de Commissie de coördinatie van het Sensus-project alsnog uit handen nemen van Stephan Bodenkamp alias Christoph Klonowski gezien zijn veroordeling door een Münchense rechtbank voor vervalsing van een contract met een Duits technologiebedrijf in het kader van het Sensus-project? Zo neen, waarom blijft de Commissie de coördinatie van het Sensus-project desondanks toevertrouwen aan Stephan Bodenkamp alias Christoph Klonowski?

(1) PB C 364 E van 20.12.2001, blz. 39.

Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie

(7 november 2001)

Zoals bij onderzoekprojecten meestal het geval is, is de coördinator van het Sensus-project een organisatie en geen persoon. De coördinator van het Sensus-project is het Amt für Auslandsfragen (AfA), dat voor deze aangelegenheid werd vertegenwoordigd door de persoon die het geachte parlementslid noemt.

De Commissie verwacht dat genoemde persoon niet meer als de vertegenwoordiger van het AfA zal optreden bij de ondertekening van toekomstige contractuele documenten in verband met het Sensus-project.

Voor aanvullende informatie verwijst de Commissie naar de antwoorden op de schriftelijke en mondelinge vragen die het geachte parlementslid over het Sensus-project heeft gesteld (H-0629/01, H-O438/01, E-1082/01, E-1065/01, E-1066/01, E-0891/01, E-0892/01, E-0893/01, E-0894/01, P-0009/01).