Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2592/01 van Mario Borghezio (TDI) aan de Commissie. Europese controle op door Italië uitgereikte niet-reglementaire visa en verblijfsvergunningen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2592/01 van Mario Borghezio (TDI) aan de Commissie. Europese controle op door Italië uitgereikte niet-reglementaire visa en verblijfsvergunningen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2592/01 van Mario Borghezio (TDI) aan de Commissie. Europese controle op door Italië uitgereikte niet-reglementaire visa en verblijfsvergunningen.

Publicatieblad Nr. 115 E van 16/05/2002 blz. 0130 - 0131


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2592/01

van Mario Borghezio (TDI) aan de Commissie

(18 september 2001)

Betreft: Europese controle op door Italië uitgereikte niet-reglementaire visa en verblijfsvergunningen

In Italië zijn verscheidene gerechtelijke onderzoeken aan de gang naar het bestaan van een wijdvertakte smokkel in visa en verblijfsvergunningen die op een onregelmatige wijze door Italiaanse ambassades en consulaten in tal van landen over de hele wereld zijn uitgereikt. Het is bekend dat, naast Italiaanse en andere mafiabendes, ook Islamitische terreurorganisaties in deze smokkel verwikkeld zijn. Aan welke dringende en concrete maatregelen wordt gedacht om op Europees niveau een doeltreffend controlesysteem in te stellen dat moet voorkomen dat immigranten die met valse papieren het Schengen-gebied zijn binnengekomen, in de EU rondreizen en verblijven?

Antwoord van de heer Vitorino namens de Commissie

(17 oktober 2001)

De bepalingen en procedures betreffende de grenscontroles geven de autoriteiten de mogelijkheid de binnenkomst te weigeren van personen die houder zijn van valse of vervalste documenten (paspoort, visumsticker).

Formeel rechtsgeldige documenten die op onregelmatige of frauduleuze wijze zijn verkregen kunnen door de grenscontroles alleen worden ontdekt, indien de lidstaat van oorsprong van deze documenten de afgifte ervan heeft vastgesteld en de partnerstaten daarvan op de hoogte heeft gebracht (kennisgeving van de reeksnummers van de betrokken documenten, van de dienst die deze heeft afgegeven, van de betrokken periode, enz.).

De bezorgdheid van het geachte parlementslid, die door de Commissie wordt gedeeld, heeft onlangs weerklank gevonden bij de Raad Justitie en binnenlandse zaken van 20 september 2001, die zich gunstig heeft uitgesproken over verscheidene maatregelen die moeten worden genomen om de bestrijding van het terrorisme binnen de Europese Unie te verbeteren. De Raad heeft de lidstaten met name verzocht streng op te treden bij de afgifte van identiteitsdocumenten, visa en verblijfsdocumenten. De Commissie is voornemens binnenkort een mededeling over de preventie en de bestrijding van illegale immigratie in te dienen, waarin onder meer de door het geachte parlementslid aan de orde gestelde kwesties zullen worden behandeld.