Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2668/01 van Michl Ebner (PPE-DE) aan de Commissie. Bescherming van minderheden in Hongarije.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2668/01 van Michl Ebner (PPE-DE) aan de Commissie. Bescherming van minderheden in Hongarije.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2668/01 van Michl Ebner (PPE-DE) aan de Commissie. Bescherming van minderheden in Hongarije.

Publicatieblad Nr. 147 E van 20/06/2002 blz. 0038 - 0038


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2668/01

van Michl Ebner (PPE-DE) aan de Commissie

(2 oktober 2001)

Betreft: Bescherming van minderheden in Hongarije

Hongarije heeft zich in de afgelopen jaren grote inspanningen getroost voor de integratie van de Roma-minderheid. De regering heeft bijvoorbeeld een pakket maatregelen voor de lange en de middellange termijn aangenomen, waarmee de sociale integratie van de Roma en gelijktijdige bestrijding van het segregatieproces worden nagestreefd. In principe zijn deze inspanningen gebaseerd op de overtuiging van de Hongaarse regering dat een echte sociale integratie van de Roma alleen mogelijk is met een combinatie van sociaal- en minderhedenbeleid.

Kan de Europese Commissie meedelen of zij dit streven van de aspirant-lidstaat Hongarije voldoende ondersteunt, bijvoorbeeld in de vorm van financiële subsidies en projecten die de integratie en verbetering van de levensomstandigheden van de Roma in Hongarije bevorderen?

Kan de Commissie voorts meedelen of zij in het kader van de voorbereidingsstrategie van de aspirant-lidstaten over het algemeen projecten ter bestrijding van discriminatie en probleemsituaties met minderheden steunt?

Antwoord van de heer Verheugen namens de Commissie

(12 november 2001)

In het kader van de periodieke verslagen over de vooruitgang van de kandidaat-lidstaten analyseert de Commissie aan de hand van de politieke criteria in hoeverre de mensenrechten en de rechten van de minderheden in Hongarije worden beschermd. In deze context werd het actieprogramma op middellange termijn voor de sociale integratie van de Roma nauwgezet onderzocht. Dit programma werd in 1999 door de Hongaarse regering aangenomen maar geld voor de uitvoering van het programma werd pas in 2000 en 2001 vrijgemaakt. In juli 2001 werd het beleidskader voor minderheden verder versterkt door de voorbereiding door de regering van een langetermijnstrategie voor de Roma. Dit wordt nu besproken met vertegenwoordigers van de Roma-minderheid en andere openbare en burgerorganisaties. Het uiteindelijke beleid zou begin 2002 door het parlement worden aangenomen.

Ondanks de positieve ontwikkelingen blijven de levensomstandigheden van de Roma moeilijk en zal het tijd kosten voordat de maatregelen die nu worden geïmplementeerd ook een duidelijk effect hebben. Sinds 1999 steunt de Commissie actief de pogingen van Hongarije om de situatie van de Roma te verbeteren. Tot op heden is meer dan 12 miljoen vrijgemaakt via het Phare-programma. De maatregelen richten zich vooral op vorming, onderwijs, sociale aangelegenheden en anti-discriminatie.

In overeenstemming met de prioriteiten die in de toetredingsovereenkomst zijn opgenomen, geeft de Commissie aan andere kandidaat-lidstaten die met dergelijke problemen kampen steun voor de integratie van de nationale minderheden.